Strona główna
Serdecznie witamy! break

Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. 67 263 2705
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.plRekrutacja

Informacje o rekrutacji

 

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szk. 2019/20

Uprzejmie informujemy, że od 04.02.2019 roku rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w wybranym  przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

(wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  oraz informację dla rodziców dotyczącą rekrutacji dzieci do przedszkoli  proszę  szukać  w  zakładce „dokumenty” w wybranym  przedszkolu)  i złożyć do 01.03.2019 roku.

Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru.          Listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 15.03.2019 r. W tym dniu prosimy  o podpisanie przez rodziców oświadczenia woli zapisu dziecka  do danego przedszkola.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone 25.03.2019r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie harmonogramu rekrutacji (proszę kliknąć)

UWAGA!

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają deklaracje  w swoich grupach do 31.01.2019r.

Wnioski  dla nowych dzieci będą dostępne na stronie internetowej przedszkola lub u dyrekcji przedszkola  od 31.01.2019r.

 Przyjmowanie wniosków od 4 lutego u dyrekcji przedszkola.Zapraszamy

 

do pobrania:  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

  

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause