Strona główna
Serdecznie witamy! break

Projekt: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr


 

 

 

Informujemy,że zakończono realizację projektu :„Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie (nowe oddziały przedszkolne)” okres realizacj od 01.08.2017 do 30.11.2018 .


 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE NUMER RPWP.08.01.01-30-0146/17

REALIZOWANYM W OPARCIU O RAMY WRPO 2014+

 

            Gmina Miasto Złotów/Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie realizuje projekt, który został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 w dniu 2017-08-21. Projekt po uzyskaniu pozytywnej oceny będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w oparciu o ramy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+) Oś Priorytetowa 8 Edukacja działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

            Tytuł projektu - „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie (nowe oddziały przedszkolne)” okres realizacji od 01.08.2017 do 30.11.2018 całkowita wartość projektu 363 852,50 pln kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 309 274,62 pln. Projekt realizowany jest przez: Gminę Miasto Złotów, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów oraz Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie ul. Kr. Jadwigi 54, 77-400 Złotów.

            Biuro projektu ze względów organizacyjnych przeniesiono do Przedszkola Publicznego nr 4 w Złotowie znajduje się przy ul. Kr. Jadwigi 54, 77-400 Złotów e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl, strona internetowa: www.przedszkola-zlotow.pl,  tel.67263 27 05.

            Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 8 WRPO 2014+ pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) - nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań.

            Wnioskodawca - Gmina Miasto Złotów (organ prowadzący) zaplanował w ramach projektu realizację podstawowego celu dla którego organizowany jest konkurs (nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17) tj. wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 i 4 lata, realizowany poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach OWP tj. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie na istniejącej bazie oświatowej tj. w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 54 w Złotowie (oddzielonej od budynku Przedszkola łącznikiem).

            Kolejnym celem projektu jest realizacja działań dodatkowych (łącznie 600 godzin) tj. zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci wobec nowo utworzonej w ramach projektu grupy do 25 dzieci oraz aktualnie funkcjonujących grup tj. dla 100 dzieci; rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów o zajęcia specjalistyczne (terapia logopedyczna) a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia z rytmiki, języka angielskiego.

            Wsparcie w ramach studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

            Projekt przyczynia się do realizacji celów szczegół. WRPO. Osiągnięcie celu głównego możliwe jest dzięki zaplanowanemu w projekcie wsparcia dla utworzenia nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego (oddział 10 godzinny) na terenie Gminy Miasto Złotów (woj. wielkopolskie) oraz dofinansowania działalności bieżącej w okresie 12 miesięcy (od 02.11.2017 do 31.10.2018) - rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 (tj. do dnia 30.10.2018 r.).

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDII

RYTMIKA


JĘZYK ANGIELSKI 

REGULAMIN PROJEKTU

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO NOWO UTWORZONEGO ODDZIAŁU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W ZŁOTOWIE NA ROK SZK.2017/18

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że od miesiąca listopada dla dzieci 3 i 4 letnich odbywają się
w ramach projektu nieodpłatne  zajęcia  dodatkowe 
z rytmiki, j. angielskiego  
i logopedii.


 

                                                                                                                       z poważaniem

                                                                                                  Jowita Bednarska 

                                                                                                      dyrektor przedszkola


« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl