Strona główna
Serdecznie witamy! break

Aktualności

       Zapraszamy do przedszkola dzieci wraz z rodzicami

29 i 30 sierpnia od godz. 10.00 do 11.00 

aby poznać swoje panie i nowe koleżanki i kolegów, wybrać znaczek  w szatni i łazience, pobawić się na placu zabaw.

Uwaga Rodzice – można zostawić w przedszkolu: podpisane kapcie oraz  podpisane wszystkie ubrania  na zmianę w woreczku a dla dzieci 3 i 4 letnich dodatkowo podpisaną pościel i piżamkę (krótkie spodenki i koszulka                      z krótkim rękawem). Prosimy również o zgłaszanie się po odbiór karty do czytnika.

Jowita Bednarska 

dyrektor przedszkola

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy:

nauczyciela wychowania przedszkolnego w P. Przedszkolu nr 4 w Złotowie

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: pełen etat, liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h, w tym 25 h dydaktycznych

I. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach.

W myśl przepisów: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

2. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie.

2. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

3. Mile widziane umiejętności artystyczne, językowe, muzyczne.

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

Wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela.

IV. Dokumenty wymagane:

1. Życiorys i list motywacyjny,

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z prawem i warunkami , o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są niezbędne dla celów rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- oryginał do wglądu

3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i oświadczenia, oryginał do wglądu

4. Kserokopie świadectw pracy, oryginał do wglądu

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oryginał do wglądu

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do 20 sierpnia włącznie od godz.9.00 do godz. 12.00  u dyrektora P. Przedszkola nr 4 w Złotowie.

 

 

 

 

 

 

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu

Podczas wakacji nie nudzimy się, ponieważ w naszym przedszkolu bawimy się pod nazwą "ZABAWY TROPIĄCE". W pierwszym tygodniu przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu, ale również odwiedziliśmy Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie poznaliśmy podstawowe znaki drogowe.
Poza tym przedszkolaki wykonywały zadania, takie jak: malowanie podwodnego świata na folii czy szukanie skarbów na placu zabaw, dzięki którym zdobyły odznakę Prawdziwego Pirata.

W drugim tygodniu będziemy odkrywać świat roślin i owadów - czekają nas zabawy z lupami, obserwowanie natury, a nawet eksperymenty i doświadczenia, dzięki którym łatwiej będzie nam zrozumieć niektóre zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przedszkolaki dzięki wykonanym zadaniom otrzymają dyplom Małego Odkrywcy Świata Przyrody.

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54 , 77-400 Złotów

tel. 67 263 2705
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl


 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl