Strona główna
Serdecznie witamy! break

Ogłoszenia dla rodziców

 

UWAGA!

Przypominamy Rodzicom dzieci nowo przyjętych do P.Przedszkola nr 4 na rok szk.2018/19 o zebraniu dla Rodziców- koniecznie bez dzieci,

w dn. 12 czerwca o godz. 16.00 w budynku P.Przedszkola nr 4 .

Jowita Bednarska

dyrektor przedszkola


OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPISU DZIECI
 NA DYŻUR WAKACYJNY

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4

W ZŁOTOWIE

                                                                             

Wszystkie dzieci zapisane na listę chętnych zostały        

                     przyjęte na dyżur wakacyjny do        

    Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie w okresie         

od 30.07.2018 roku do 14.08.2018 roku             

 w godzinach od  6:30 do 16:30.

Ze względu na ochronę danych osobowych,  nie umieszczamy listy dzieci na tablicy ogłoszeń.                                          

W okresie dyżuru wakacyjnego opłaty rodzice dokonują na podstawie pobytu dziecka monitorowanego w dzienniku zajęć ( bez używania kart do czytników).                          Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o naliczonej opłacie na podany numer konta Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie.

 

                                                                                                                                      Jowita Bednarska

                                                                                                       dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców – Dyżur wakacyjny

 

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do  publicznych przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.

Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do pozostałych publicznych przedszkoli,  które mają w tym czasie przerwę wakacyjną.


Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona

"Karta  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny" (PROSZĘ KLIKNĄĆ), którą należy pobrać w przedszkolu,  do którego dziecko aktualnie  uczęszcza.

Wypełnioną prawidłowo kartę rodzic składa do dyżurującego przedszkola:

1)    od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30,

2)    w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

 

  Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu co rodzic  /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

 Zapisy na dyżur wakacyjny przebiegają wg następującego harmonogramu:

  • Od 16 do 27 kwietnia  b.r.- wydawanie Kart  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w  przedszkolu  do którego obecnie uczęszcza dziecko
  • Od 07 do 30  maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały karty o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
  • 11 czerwca b. r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń na pobyt powyżej pięć  godzin dziennie, dziecka obojga rodziców pracujących. 

Szczegóły dyżuru wakacyjnego określa regulamin dostępny u dyrektora przedszkola i na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl