Strona główna
Serdecznie witamy! break

Ogłoszenia dla rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS

 

Smile

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

  18 GRUDNIA

NA SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE  Z MUZOLAKAMI

pt. „WARTOŚĆ PREZENTU”

 

Koszt przedstawienia 650 zł zostanie sfinansowany z funduszu Rady Rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie 2017

 

SmileSmile

Informacja- zmiana statutu (proszę kliknąć)

 

Smile

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że od miesiąca listopada dla dzieci 3 i 4 letnich odbywają się w ramach projektu nieodpłatne  zajęcia  dodatkowez rytmiki,                                        j. angielskiego   i logopedii.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu stosowne dokumenty do podpisu.

 

                                                                                                                       z poważaniem

                                                                                                  Jowita Bednarska 

                                                                                                      dyrektor przedszkola


SmileSmileSmile

najbliższe imprezy w przedszkolu:

 

23 listopada o godz.14.30 zapraszamy na zajęcie otwarte dla rodziców i dzieci 5 i 6 letnich z pania Alicją Fruzińską


24 listopada- Dzień Pluszowego Misia

29 listopada- Andrzejki

Smile

5 grudnia- Mikołajki

18 grudnia- świąteczne spotkanie z MUZOLAKAMI- spektakl muzyczny dla dzieci o Bożym Narodzeniu

 

 

 

Smile

Od 6 grudnia zapraszamy wszystkich : dzieci, rodziców, pracowników przedszkola do udziału w wystawie ozdób światecznych.Przygotowane ozdoby prosimy przekazywać  u pań w grupach.

 

 

 

 

Smile

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

(proszę klliknąć aby otworzyć ogłoszenie)

Smile


22 września  2017r.


Dzień jeża dla 5-6 l. 

(proszę klliknąć aby otworzyć ogłoszenie)

Smile


21 września

Pożegnanie lata w zagrodzie krajeńskiej

Smile

15 września- sprzatanie świataSmile

 5 września 2017r.


zapraszamy rodziców na zebranie w dniu 12.09.2017r. godz. 16.30

 W dniu 12 września o godz. 16.30 odbędą się  zebrania rodziców w poszczególnych grupach, prosimy o obecność, ponieważ poruszane będą ważne sprawy dotyczące organizacji                                       roku szk. 2017/18 . Na zebraniu będą wydawane karty do czytników, który będzie rejestrował wejście i wyjście  z przedszkola oraz obecność dziecka  (szczegóły na zebraniu).


Opłaty  na rok szkolny 2017/18:

 

Zakup dodatkowej karty do czytnika- 3 zł

(jedną kartę wypożycza Państwu  przedszkole, zamówienie  dodatkowych kart – max. 2 szt. prosimy zgłosić  u pań w grupach do 8 września)

 

Ubezpieczenie grupowe- 30 zł Inter Risk

(szczegóły oferty Edu Plus na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń kontakt z przedstawicielem

 e-mail: dorota.wrzeszcz@interrisk.pl)

Uwaga!wszystkie w.w. opłaty należy uiszczać tylko u pani intendentki 


 (proszę kliknąć aby otworzyć informację)

oferta ubezpieczenia grupowego

informacje dla rodziców odn. ubezpieczenia

zglaszanie szkody
Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS

1.09.2017r.

Uwaga!!! W oddziałach przedszkolnych  na terenie szkoły trwają prace remontowe. 

Niestety rozpoczęcie zajęć nie  będzie możliwe we wrześniu. Prosimy o zrozumienie i cierpliwosć.


Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS


1.09.2017r.

 uwaga  ważne komunikaty dla rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola od 1.września(proszę kliknąć)


Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS


zebranie organizacyjne z rodzicami- 12 czerwca 2017r.- konspekt

•Zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szk. 2017/18 z dnia  12.06.2017r.

Adres przedszkola

Publiczne  Przedszkole nr4

ul. Królowej Jadwigi 54

          Złotów

Tel. 67 263 27 05

Strona internetowa:

www.przedszkola-zlotow.pl

e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl


• •

                O przedszkolu słów kilka : 
Przedszkole jest placówką zarządzaną i finansowaną przez Urząd Miasta w Złotowie pod opieką pedagogiczną Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Przedszkole funkcjonuje w oparciu o Statut i regulaminy- dostępne na stronie internetowej przedszkola.
Nasze przedszkole zapewnia opiekę wychowawczą i dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Każdą grupą dzieci zajmują się dwie nauczycielki- jedna do południa druga po południu .Praca dydaktyczno- wychowawcza oparta jest na podstawie programowej z wykorzystaniem materiałów pomocniczych.  Poza zajęciami objętymi programem mamy dla dzieci ofertę zajęć dodatkowych opłacanych przez Urząd Miasta: nauka języka angielskiego i religia. 

• • 
Rozkład dnia w naszym przedszkolu 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  od godz.6.30 do16.30 

6.30-7.00 - schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne lub w małych grupach,

                     praca indywidualna z dziećmi zdolnymi  oraz ćwiczenia wyrównawcze,

7.00- 8.00-zapowiedź zadań edukacyjnych na cały dzień , ćwiczenia poranne, śniadanie,               

                      czynności higieniczne 

8.30- 9.30- zajęcia  i zabawy- realizacja zadań z zakresu edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, matematycznej, muzycznej, technicznej, kulturowo-estetycznej, komunikacyjnej przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do pisania i czytania według Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  wybranych programów wychowania przedszkolnego

9.30- 10.00- drugie śniadanie

10.00-11.30- swobodne zabawy i zabawy inicjowane przez nauczycielkę,

                    spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw

11.30-12.00- czynności higieniczne , obiad

12.30- 14.30- dzieci młodsze: słuchanie baśni, bajek , legend i odpoczynek poobiedni

                         Dzieci starsze: słuchanie baśni, bajek, legend, relaks

   Zajęcia w małych grupach, zabawy według zainteresowań, ćwiczenia utrwalające, wspomagające, zajęcia dodatkowe, spacery, wycieczki

14.30-15.00- podwieczorek, czynności higieniczne

15.00-16.30- zabawy dowolne z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, rysowanie,  przy sprzyjającej aurze zabawy na placu zabaw• •Współpraca z rodzicami: 

Praca wychowawczo-dydaktyczna przedszkola oparta jest na ścisłej współpracy z rodzicami głównie dlatego, by dążyć do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i domu rodzinnym. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola. 
W przedszkolu funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 4, koło TPD oraz Rada Rodziców, które wspomagają przedszkole. Dzięki ich wsparciu  możliwe jest organizowanie imprez dla dzieci- rozrywkowych i kulturalnych- koncerty, teatrzyki, wycieczki, konkursy. Ważna jest współpraca z wszystkimi rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola- oferują swą pomoc. Rodzice mogą również liczyć na wsparcie nauczycielek w wychowywaniu swojego dziecka. W zależności od potrzeb przedszkole organizuje wraz z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Złotowie warsztaty dla rodziców. 

•Przygotowanie dziecka do przedszkola:

   Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to moment przełomowy w życiu dziecka i jego rodziny.

    Nowi adepci muszą przyzwyczaić się do: 
- nauczycielek i innych pracowników przedszkola, 
- nowego tryby życia i unormowanego rozkładu dnia, - przebywania licznej grupie rówieśniczej 
- wymagań stawianych zakresie czynności samoobsługowych 
-wymagań związanych ze sposobem korzystania z zabawek i innych sprzętów będących do dyspozycji dzieci 
-przyjętych reguł współżycia społecznego w grupie 
- warunków nowego otoczenia 
- innej niż w rodzinie pozycji społecznej (dziecko staje się jednym z wielu).

 W tej nowej i trudnej sytuacji maluszek powinien być wspomagany zarówno przez rodziców, jak i przez przedszkole. 

• •ZADANIA DLA RODZICÓW

     Rodzice mają przed sobą ważne zadanie ułatwienie dzieciom przekroczenie progu przedszkola. Już w wakacje starajmy się, o ile to możliwe wprowadzać podobny do przedszkolnego, rytm dnia, przyzwyczajajmy dziecko do samodzielności- wyręczanie dziecka niczego mu nie daje, wręcz przeciwnie staje się ono ciągle od kogoś zależne. Zachęcajmy, by samo jadło, myło i wycierało ręce i buzię, korzystało z toalety, rozbierało się i ubierało. Z doświadczenia wiemy jednak, że największym problemem jest to, że dzieci coraz częściej nie potrafią słuchać tego co się do nich mówi- pracujmy więc nad tym, by dziecko reagowało na prośby i polecenia- jest to ważne głównie ze względu na bezpieczeństwo. Dobrze przygotowane dziecko, przede wszystkim zaś przyjaźnie nastawione łatwiej zniesie rozstanie z rodzicami. Dzieci doskonale wyczuwają stan psychiczny rodziców- starajmy się zapanować nad zdenerwowaniem, by nie udzieliło się to dziecku, rozmawiajmy o przedszkolu jak          o fascynującej przygodzie. 
Nasze przedszkole jest do dyspozycji dzieci i rodziców w wyznaczone  dni  tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, wówczas rodzice wraz z dziećmi mogą zwiedzić przedszkole, pobawić się z dziećmi, poznać inne dzieci z którymi dziecko będzie w grupie, wspólnie wybrać znaczek w szatni i łazience, pobawić się na placu zabaw.

• Finansowanie: 
•Przedszkole jest placówka zarządzaną i finansowaną przez Urząd Miasta w Złotowie pod opieką pedagogiczną Kuratorium Oświaty w Poznaniu. • Opłata uiszczana przez rodziców składa się z opłaty za wyżywienie dziecka w miesiącu oraz z  tzw. opłaty stałej. Opłatę za przedszkole uiszczają rodzice z góry za miesiąc, nieobecności dziecka są odliczane    w następnym miesiącu. • Inne opłaty: Rada Rodziców, ubezpieczenie, wpłaty na przybory plastyczne.

 • Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na terenie szkoły: rok szkolny nie odbędzie się z dniem 1.09.2017r. z powodu dostosowania pomieszczeń szkolnych do waruków przedszkolnych,  informacja o terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana rodzicom na stronie internetowej przedszkola i na przedszkolnej tablicy ogłoszeń. Przed rozpoczęciem zajęć zostaną wyznaczone 2 dni otwarte dla dzieci i rodziców.

• Wyświetlenie projektu -planu  dostosowania pomieszczeń na terenie szkoły, zwiedzanie pomieszczeń szkoły.

rozdanie ulotek o przedszkolu , ankiet - "Moje dziecko"oraz umów.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania OGŁOSZENIA NAPIS

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            SmileKissKiss

 

Co do przedszkola?


dzieci 3 letnie:
 - pościel z poduszką i kołderką - podpisane
 - piżamka- podpisana
 - ubranka na zmianę w woreczku w szatni - podpisane
 - kapcie - podpisane
 - prosimy o podpisanie (w miarę możliwości)rzeczy dziecka, ponieważ zdarzaja się podobne lub identyczne np. kurtki, buty itp.

 dzieci 4 letnie: 
 - kubek , szczoteczka, pasta do zębów- podpisane
 - strój gimnastyczny w woreczku podpisany
 - pościel z poduszką i kołderką- podpisane
 - piżamka- podpisana
 - ubranka na zmianę w woreczku w szatni - podpisane
 - kapcie - podpisane
 - prosimy o podpisanie (w miarę możliwości) rzeczy dziecka, ponieważ zdarzaja się podobne lub identyczne np. kurtki, buty itp.


 dzieci 5 i 6 letnie:

 - kubek , szczoteczka, pasta do zębów- podpisane
 - strój gimnastyczny w woreczku podpisany
 - ubrania na zmianę w woreczku w szatni - podpisane
 - kapcie - podpisane
 - prosimy o podpisanie (w miarę możliwości) rzeczy dziecka, ponieważ zdarzaja się podobne lub identyczne np. kurtki, buty itp.

 

 « Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl