Strona główna
Serdecznie witamy! break

Ogłoszenia dla rodziców

 

Informacja dla rodziców – Dyżur wakacyjny

 

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do  publicznych przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.

Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do pozostałych publicznych przedszkoli,  które mają w tym czasie przerwę wakacyjną.


Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona

"Karta  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny" (PROSZĘ KLIKNĄĆ), którą należy pobrać w przedszkolu,  do którego dziecko aktualnie  uczęszcza.

Wypełnioną prawidłowo kartę rodzic składa do dyżurującego przedszkola:

1)    od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30,

2)    w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

 

  Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu co rodzic  /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

 Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  • Od 16 do 27 kwietnia  b.r.- wydawanie Kart  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w  przedszkolu  do którego obecnie uczęszcza dziecko
  • Od 07 do 30  maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały karty o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
  • 11 czerwca b. r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń na pobyt powyżej pięć  godzin dziennie, dziecka obojga rodziców pracujących. 

Szczegóły dyżuru wakacyjnego określa regulamin dostępny u dyrektora przedszkola i na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 4 w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2705
E-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl