Strona główna
Serdecznie witamy! break

e-przedszkole Pszczółki

Kontakt z nauczycielem -wychowawcą Panią Beatą grupy VI "PSZCZÓŁKI"

e-mail:p3pszczolki@op.pl

 

 

Zasady organizacji pracy i pobytu dziecka

w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w okresie pandemii:

 PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

*Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godz.6.30 do godz. 8.00.

*Przed wejściem do przedszkola Rodzice/ Opiekunowie zachowują odstęp 2 m.

*Rodzic/opiekun przykłada kartę do czytnika.
*W przedsionku zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela (Izabela K.,  Karina G., lub Mirosława S.,), która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.

*Rodzic żegna się z dzieckiem, NIE WCHODZI!!! do przedszkola.

*Ze względu na reżim sanitarny, mówiący o zachowaniu odstępów, dziecko rozbiera się i ubiera samodzielnie w szatni z ewentualną pomocą pań pomocy nauczycielki.

*Rodzice zaopatrują dzieci w maseczki w drodze do przedszkola i z przedszkola. Przy drzwiach rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą, pamiętając żeby mieć ją przy odbiorze dziecka.

*Rodzic do przedszkola przynosi podpisane: zapasowe ubrania w woreczku.

*NIE WOLNO PRZYNOSIĆ: zabawek, pluszaków, leków itd.

*Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub adres  na e-mail przedszkola do godz. 8.00  każdą nieobecność dziecka w przedszkolu oraz podać powód nieobecności.

 PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

*W budynku głównym przedszkola funkcjonują  4 grupy, w każdej do 12 dzieci z różnych grup i inne niż dotychczas Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek.
*Pani pomoc przyprowadza dziecko do sali.

*Dziecko idzie do łazienki i myje dokładnie ręce, wyciera je papierowym ręcznikiem.

*W związku z panującym reżimem sanitarnym dzieci bawią się i uczestniczą w zajęciach zachowując między sobą odstęp 1,5 m).

*Dzieci mają do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi i są na bieżąco myte i dezynfekowane.

Przed obiadem kolejny pomiar temperatury.

*Dzieci młodsze nie leżakują.

*Na placu zabaw mogą znajdować się 2 grupy przedszkolne
w wyznaczonych godzinach.

 KONTAK Z NAUCZYCIELAMI

*Kontakt z paniami nauczycielkami w sprawach pilnych dotyczących dziecka wyłącznie pod numerem telefonu przedszkola (67 263-32-66) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej p3nauczyciele@przedszkola-zlotow.pl, w tytule wiadomości: imię i nazwisko dziecka.

 ODBIÓR DZIECKA

Uwaga! Wskazane jest, aby osoby powyżej 60 roku życia nie przyprowadzały i nie odbierały dzieci.

*Obowiązkiem Rodzica jest przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu i postępowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w okresie pandemii oraz wytycznymi MEN i GIS dostępnymi na stronie internetowej przedszkola.

 

WAŻNE:

Wytyczne GIS i MEN dla przedszkoli 
Wytyczne GIS dla przedszkoli 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020  z dnia 6.05.2020 r.

dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie

w sprawie  wprowadzenia warunków i  procedur  zapewniających bezpieczeństwo

sanitarne dzieciom i pracownikom przedszkola podczas pandemii Covid -19 

 

 

PREZENTACJA: "CZAS EPIDEMII MOJE ZDROWIE W PRZEDSZKOLU"

ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE: "O PRZEDSZKOLU"


                                                                          SZANOWNI RODZICE

 Informujemy, że organ prowadzący – Gmina Miasto Złotów jeszcze  podjął decyzji o otwarciu Publicznych Przedszkoli w Złotowie z dniem 19.05.2020r. 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

  • § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • § Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • § Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                        Gabriela Kawa

 

 

                 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl