Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

 

Kwiaty przed naszym przedszkolem.

W tym roku w dużo mniejszym składzie, ale z całego serca i wszystkim Mamom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrówka i uśmiechu na codzień 😍😘🥰

 


                   SZANOWNI RODZICE

                  INFORMACJA DOTYCZY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZESZKOLNEGO W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE

Z uwagi na aktualne wytyczne MEN i GIS ulega zmianie organizacja pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku.                                                                                                      

W trosce o zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, nie prowadzimy opieki dla dzieci z innych przedszkoli, ponieważ wiąże się z  przemieszczaniem między przedszkolami i zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym (min. ograniczona liczba dzieci w grupie).

Zapisy do przedszkola w okresie lipiec-sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.                                                                                                         

                                                              Termin dyżuru wakacyjnego:                                                                                                                                             

       06-17.07.2020 roku,     20-31.07.2020 roku,     03-14.08.2020 roku 

Zapisy na dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą drogą elektroniczną na adres e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucając do przedszkolnej skrzynki pocztowej/od strony parkingu/. Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl/p3 .

Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie i przesłanie załączonych dokumentów do 10.06.2020 roku (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

deklaracja 2020 

Załaczniki:

 • oświadczenie- zagrożenie
 • zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 3  w Złotowie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
 • oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
 • oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie internetowej publicznego przedszkola Nr 3 w Złotowie.

Załączniki PDF /kliknij/  

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców,

którzy tak pięknie przygotowali dzieci na powrót do nieco

innego przedszkola.

Po raz kolejny mogłyśmy być dumne z dzieci  !!! 😘🥰❤️

DZIĘKUJEMY ZA POMOC 😘 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Z DNIA 18.05.2020 r. PONIEDZIAŁEK

Drodzy Rodzice

 Potwierdzamy otwarcie przedszkola od 19 maja 2020 r. tj. we wtorek dla dzieci Rodziców, którzy złożyli stosowne dokumenty: deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz zapoznali się z procedurami, wytycznymi i zasadami.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD 6:30-16:30.

DROGI RODZICU!!!

PRZYPROWADZAMY DZIECI DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO

ZACHOWANIEM BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

 

CZEKAMY I POZDRAWIAMY.

Gabriela Kawa dyrektor przedszkola

 

 

INFORMACJA

Rodzice, którzy obydwoje pracują i planują powrót dziecka do przedszkola zgłaszają

zamiar powrotu dziecka do dyrektora przedszkola - tel.  67 263 32 66 lub na e-mail p3@przedszkola-zlotow.pl

Proszę o wypisanie dokumentów i dostarczenie do przedszkola drogą elektroniczną

lub wrzucając do skrzynki pocztowej /od strony parkingu/. 

Załączniki-procedury dla rodziców/kliknij/

Karta Informacyjna Przedszkolaka -Załacznik nr 8 /kliknij/


 

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Z DNIA 17.05.2020R.

DRODZY RODZICE

PRZEDSZKOLA ZOSTANIE URUCHOMIONE OD DNIA 19.05.2020r.-WTOREK.

Z wyrazami szacunku

Gabriela Kawa

Dyrektor przedszkola


 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Z DNIA 16.05.2020r.!!! 

DOTYCZY DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZADEKLAROWALI POWRÓT

DO PRZEDSZKOLA Z DNIEM 18.05.2020r.

CZEKAMY NA UJEMNE WYNIKI TESTÓW COVID-19

/JEST NIEDZIELA 17.05.2020r. GODZINA 17:20- WYNIKÓW NIE MA/

I DLATEGO PROSIMY LICZYĆ SIĘ Z TYM, ŻE 18.05.2020r.

 PRZEDSZKOLE NIE ZOSTANIE OTWARTE.

DRODZY RODZICE POINFORMUJEMY PAŃSTWA O OTWARCIU

PRZEDSZKOLA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ-PROSZĘ ŚLEDZIĆ

STRONĘ NA BIEŻACO.

 

Z wyrazami szacunku

Gabriela Kawa

Dyrektor przedszkola


 

 

     WAŻNY KOMUNIKAT!!!

DOTYCZY DZIECI, KTÓRYCH

RODZICE ZADEKLAROWALI POWRÓT DO PRZEDSZKOLA OD 18.05.2020R.

I ZŁOŻYLI STOSOWNE DOKUMENTY. 

WARUNKIEM  OTWARCIA  PRZEDSZKOLA  W DNIU 18.05.2020R.  SĄ  UJEMNE

WYNIKI  TESTU  COVID-19  WŚRÓD  PRACOWNIKÓW  PRZEDSZKOLA.

OCZEKUJEMY  NA  WYNIKI  TESTÓW.

BIEŻĄCE INFORMACJE UMIESZCZAMY NA  STRONIE.

 

PRZYPROWADZAJĄC DZIECI DO PRZEDSZKOLA PROSIMY O REJESTROWANIE

POBYTU DZIECKA ZA POMOCĄ KARTY I UŻYĆ  DZWONKA PRZY WEJŚCIU. 

BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI WYCHOWAWCOM  -E-MAIL 

ZAPOZNANIU  SIĘ Z KOMUNIKATEM I PROCEDURAMI.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD 6:30-16:30.


DO MIŁEGO ZOBACZENIA GABRIELA KAWA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


 

 

KOMUNIKAT !

SZANOWNI RODZICE, 

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE DZIECI Z PREZENTACJĄ, KTÓRA

ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE DLA DZIECI ZGODNIE

Z PROCEDURAMI GIS I MZ. 

 CELEM PREZENTACJI JEST PRZEKAZANIE  DZIECIOM  

WIEDZY O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU SIĘ PODCZAS POBYTU DZIECI

W PRZEDSZKOLU OD 18.05.2020R.

CZEKAMY NA WAS I POZDRWIAMY.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA GABRIELA KAWA

 

PREZENTACJA: "CZAS EPIDEMII MOJE ZDROWIE W PRZEDSZKOLU"

Jeśli masz kaszel-katar-gorączkę -ból gardła.PDF

Jeśli masz kaszel-katar-gorączke-ból gardła.

 

 

                                                             KOMUNIKAT Z DNIA 8 MAJA 2020r.

SZANOWNI PAŃSTWO, DECYZJĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO PRACĘ PRZEDSZKOLA PRAGNIEMY PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, ŻE 18 MAJA 2020r. OTWIERAMY PRZEDSZKOLE Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH MEN I GIS DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ OPIEKI. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MOGĄ POGODZIĆ PRACY Z OPIEKĄ, LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. PRZEDSZKOLE JEST WYPOSAŻONE W DODATKOWE ŚRODKI OCHRONY. W DALSZYM CIĄGU TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH WARUNKÓW DZIECIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA.

PROSIMY PRZYGOTOWAĆ DZIECI, ŻE PRZEDSZKOLE BĘDZIE WYGLĄDAŁO TROCHĘ INACZEJ NIŻ ZAWSZE. DZIECI BĘDĄ WIDZIAŁY CZASAMI PANIE W MASECZKACH, PRZYŁBICACH, RĘKAWICZKACH I FARTUSZKACH,ALE NADAL PRZYJAZNE DZIECIOM.

Do zobaczenia wkrótce

Z wyrazami szacunku

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020  z dnia 6.05.2020 r.

dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie

w sprawie  wprowadzenia warunków i  procedur  zapewniających bezpieczeństwo

sanitarne dzieciom i pracownikom przedszkola podczas pandemii Covid 19 /kliknij/

 

Zarządzenie nr 10 z dnia 5 .05.2020r. /kliknij/                                                                 Komunikat z dnia 4 maja 2020

 Szanowni Państwo, decyzją organu nadzorującego pracę przedszkoli na terenie miasta Złotów informujemy Państwa, że przedszkola na terenie miasta Złotów nie zostaną otwarte od dnia 6 maja 2020. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie zostanie otwarte w możliwie najszybszym terminie po spełnieniu warunków zapewniających ochronę zdrowia dzieciom, rodzicom i pracownikom.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie przedszkola i Facebooku. 

 

Do zobaczenia wkrótce

 Z wyrazami szacunku 

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

                                                 

 

                                                   Ważny komunikat

                                               z dnia 30.04.2020 roku

 

                                                                          SZANOWNI RODZICE

 

Informujemy, że organ prowadzący – Gmina Miasto Złotów jeszcze nie podjął decyzji o otwarciu Publicznych Przedszkoli w Złotowie. Informacje o decyzjach organu prowadzącego będą przekazywane na bieżąco.

W związku decyzją premiera z dnia 29 kwietnia 2020r. o możliwości otwierania przedszkoli od 18maja 2020r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

                                                                                       

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

 • § Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • § Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • § Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • § Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • § Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • § Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                        Gabriela Kawa

W załączeniu wymogi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR1_0PzUWVpKK4uaEZ4jI0jWSJ-iEXbwN_SfAE-h2P9roIEG4CI75-Qj6Fo

                                                                                                                                             Z miłym pozdrowieniem

 

                                                                                                                                          dyrektor przedszkola Gabriela Kawa

 

 

 

 

 

                                               WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA 24.04.2020 ROKU

                                                            Szanowni Państwo, 

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie realizuje kształcenie na odległość.                                                                Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję rodzicom za zaangażowanie i wspieranie dzieci, kontakt z nauczycielami w realizacji kształcenia na odległość. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości dzieciom i rodzicom.

 

                    Z wyrazami szacunku

                             Gabriela Kawa  dyrektor przedszkola


Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2.  Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3.  Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

 

 

WAŻNY KOMUNUKAT!!!

Dzień 09.04.2020r.

 

Szanowni Rodzice.

Do 26.kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu

stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty-to przepis ujęty

w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie zostaje przedlużona realizacja 

kształcenia na odległość za pomocą strony internetowej  przedszkola

oraz innych form komunikacji do dnia 26 kwietniza 2020r.


                           Dziękujemy Rodzicom za zdjęcia,prace, filmiki.

           Jesteście wspaniali kochane przedszkolaki, pamiętamy i tęsknimy bardzo.

Przesyłamy pozdrowienia rodzicom i życzymy wytrwalości. 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Z poważaniem 

Dyrektor przedszkola Gabriela Kawa. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia -/prosze kliknąć/

 

WAŻNE !!! 

DZIEŃ-20.03.2020r.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

 

WAŻNY KOMUNIKAT

                 

                                                                          Szanowni Państwo,

                                                              Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i przedszkolach. 12.03.2020 roku i 13.03.2020 roku (czwartek i piątek) przedszkole organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od poniedziałku 16 do 25 marca br. odwołane są zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze ( szkoły i przedszkola są zamknięte).  Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 Bieżące informacje umieszczamy na stronie internetowej.

 

                                                                                                      Gabriela Kawa

                                                            dyrektor  przedszkola

 

 

Uwaga Rodzice

-wszystkie bieżące ogłoszenia znajdą Państwoa w Zakładce   

"Tablica ogłoszeń".

 

 

SZANOWNI RODZICE OD DNIA 25.03.2020r.UDOSTĘPNIAMY ADRESY GRUPOWEJ

POCZTY E-MAIL DO KONTAKTU Z RODZICAMI. W ZAKŁADCE: e-przedszkole

POWSTAŁY zajęcia dodatkowe,ZAMIESZCZANE PRZEZ NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE OD DNIA 16.03.2020R. W ZAKŁADCE e-przedszkole

UMIESZCZAMY ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY

PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE

PRZEZ NAUCZYCIELI- WYCHOWAWCÓW.

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PRZEDSZKOLA NA FACEBOOKU.

     PRZESYŁAM POZDROWIENIA.Smile  

DYREKTOR GABRIELA KAWA.

Drodzy Rodzice

podajemy kontakt e-mail z Paniami nauczycielkami z grup:

Kontak z wychowawcą grup I "SŁONECZKA" -e-mail:p3sloneczka@o2.pl

Kontakt z wychowawcą grupy II "MISIE"-e-mail:p3misie@tlen.pl ;) 

Kontakt z wychowawcą grupy III "SKRZATY"-e-mail:p3skrzaty@wp.pl

Kontakt z wychowawcą grupy IV "BIEDRONKI"-e-mail:p3biedronki2020@gmail.com

Kontakt z wychowawcą grupy V "MOTYLE"-e-mail:p3motyle@gmail.com

Kontakt z wychowawcą grupy VI "PSZCZÓŁKI"-e-mail:p3pszczolki@op.pl

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

OD DNIA 16.03.2020r.NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA POWSTANIE ZAKŁADKA

e-przedszkole. 

W ZAKŁADCE BĘDĄ UMIESZCZONE CODZIENNIE  NOWE ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z

REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA -

WYCHOWAWCĘ.

  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA.

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl