Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

UWAGA RODZICE !!! 

        Numer konta do wpłat za wyżywienie i  pobyt dziecka

w Publicznym  Przedszkolu Nr 3

SBL Nr. 38 8941 0006 0026 3551 2000 0080

Należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana na wydruku dla rodziców.

 

 

 

SZANOWNI RODZICE OD DNIA 25.03.2020r.UDOSTĘPNIAMY ADRESY GRUPOWEJ

POCZTY E-MAIL DO KONTAKTU Z RODZICAMI. W ZAKŁADCE: e-przedszkole

POWSTAŁY zajęcia dodatkowe,ZAMIESZCZANE PRZEZ NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE OD DNIA 16.03.2020R. W ZAKŁADCE e-przedszkole

UMIESZCZAMY ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY

PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE

PRZEZ NAUCZYCIELI- WYCHOWAWCÓW.

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA STRONY PRZEDSZKOLA NA FACEBOOKU.

     PRZESYŁAM POZDROWIENIA.Smile  

DYREKTOR GABRIELA KAWA.

Drodzy Rodzice

podajemy kontakt e-mail z Paniami nauczycielkami z grup:

Kontak z wychowawcą grup I "SŁONECZKA" -e-mail:p3sloneczka@o2.pl

Kontakt z wychowawcą grupy II "MISIE"-e-mail:p3misie@tlen.pl ;) 

Kontakt z wychowawcą grupy III "SKRZATY"-e-mail:p3skrzaty@wp.pl

Kontakt z wychowawcą grupy IV "BIEDRONKI"-e-mail:p3biedronki2020@gmail.com

Kontakt z wychowawcą grupy V "MOTYLE"-e-mail:p3motyle@gmail.com

Kontakt z wychowawcą grupy VI "PSZCZÓŁKI"-e-mail:p3pszczolki@op.pl

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

OD DNIA 16.03.2020r.NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA POWSTANIE ZAKŁADKA e-przedszkole. 

W ZAKŁADCE BĘDĄ UMIESZCZONE CODZIENNIE  NOWE ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA -WYCHOWAWCĘ.

  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA.

Można skorzystać z propozycji zabaw/z internetu/ w trakcie pobytu z dziećmi w domu:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/zamkniete-szkoly/#more-22969

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://parenting.pl/z-dzieckiem-w-domu-12-pomyslow-na-zabawy-bez-telewizora

https://parenting.pl/zabawy-integracyjne-dla-dzieci

Polskie radio dla dzieci

https://eduzabawy.com/generatory/

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

https://abc.tvp.pl/

https://znp.edu.pl/zajeci-online-mat#

https://www.facebook.com/RyneczekInspiracji/

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,57505da.html

 

 

02 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej i umieszczenie zdjęć prac

w komentarzach pod postem.

Szczegóły na plakacie
#BadzmySwiadomiAutyzmu #ZostanWDomu

 

 

APEL DO RODZICÓW

 

Ogromny apel do wszystkich rodziców.

To nie są ferie. To jest czas kwarantanny.

Ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Nie wolno powielić włoskiego błędu.

Tam duża część młodzieży potraktowała brak zajęć

jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich,

przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

Kontakty towarzyskie przenieście do internetu,

a lekarstwem na nudę niech będą książki,

zabawa z dziećmi, hobby lub prace domowe.

 

Drodzy Rodzice, czas kwaranntany to czas, w którym mamy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, ale nie oznacza, że nie możemy wychodzić z domów. Korzystając z ładnej pogody zachęcamy do rozważnych spacerów z dziećmi, w trakcie których będziecie Państwo unikać dużych skupisk ludzi, np. na placach zabaw. Podczas spacerów zwracajcie Państwo uwagę na to, aby dzieci nie dotykały nie potrzebnych przedmiotów, np. barierek czy poręczy. Dzieci muszą się dotleniać - to jedyny sposób, aby nabrały odporności.  

PROSIMY PAMIĘTAJCIE O DOKŁADNY UMYCIU RĄK PO POWROCIE DO DOMU!

Dbajcie Państwo o siebie i osoby Wam najbliższe.

                    ŻYCZYMY WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI

                           W TEJ TRUDNEJ DLA WSZYSTKICH SYTUACJI.

  

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTOWIE

PLAKATY 

 

 

WAŻNE !!!  DZIEŃ-20.03.2020r.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

 

WAŻNY KOMUNIKAT

                 

                                                  Szanowni Państwo,

                 Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i przedszkolach. 12.03.2020 roku i 13.03.2020 roku (czwartek i piątek) przedszkole organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki. Od poniedziałku 16 do 25 marca br. odwołane są zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze ( szkoły i przedszkola są zamknięte).  Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 Bieżące informacje umieszczamy na stronie internetowej.

 

                                                                                      Gabriela Kawa

                                                            dyrektor  przedszkola

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

  

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Strona internetowa ZUS

Wzór: OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY  

 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


                                          

 UWAGA RODZICE !!!

                           Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej

   

*Apelujemy, aby do przedszkola nie uczęszczały dzieci przeziębione.
  

*Informujemy, że osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw.
  

*Dziecko, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne/Rodzic  musi bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego/.

*
W przypadku pojawienia się wirusa i nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzice dzieci do 8 roku życia korzystają z zasiłku opiekuńczego (art.32, ust. 1 lit.a Ustawy  z dnia  25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych i ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Dz.U. 2017, poz. 1368).

 

WAŻNE! ZAPOBIEGAJMY WIRUSOM!

- akcja przedszkolna

                                                 

UWAGA  RODZICE!!!

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie zaleca szczególne przestrzeganie zasad higieny w tym:  częste  i dokładne mycie rąk ciepłą wodą  z mydłem.

W przedszkolu  zastosowano wobec dzieci i pracowników procedurę  profilaktyki w związku z zagrożeniem zachorowania na  wirus : wzmożone, dokładne mycie rąk  z użyciem mydła w płynie oraz ręczników jednorazowych oraz przestrzeganie zasad zapobiegania chorobie.

 

                                          W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE :


1. ZAKAZ WCHODZENIA DO PRZEDSZKOLA OSÓB CHORYCH (katar, kaszel, gorączka) I Z OBJAWAMI GRYPY (DOTYCZY WSZYSTKICH DZIECI I DOROSŁYCH);

2. ZAKAZ WCHODZENIA DO SAL - DO  ODWOŁANIA (PROSZĘ  PUKAĆ);

3. INFORMACJE DLA RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NA TEMAT ZAPOBIEGANIA ROZPRZEZSTRZENIANIA SIĘ  WIRUSÓW ZAMIESZCZONE NA GAZETKACH W PRZEDSZKOLU;

4.ROZMOWY Z DZIEĆMI NA TEMAT ZAPOBIEGANIA CHOROBIE ORAZ PRZESTRZEGANIA ZASAD HIGIENY;

5. WZMOŻONE MYCIE I DEZYNFEKCJA.


W zapobieganiu chorobie bardzo ważne są poniższe działania:

1.należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi,

2.należy pamiętać o higienie podczas oddychania, czyli zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową),

3.ważna jest higiena osobista, czyli częste mycie rąk,

4.podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu,

5.nie należy brudnymi dłońmi dotykać ust, oczu oraz nosa,

6.osoby podróżujące do rejonów, w których występuje wirus MERS-CoV, powinny dokładnie przestudiować informacje zamieszczone na stronie WHO,

7.należy unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami, szczególnie podczas podróży.

                                                               Dyrektor przedszkola  Gabriela Kawa 

 

                                                                                           

                                   

                                                                                                         

 

 

 

USTAWA W PIGUŁCE-oświata 

z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

 To ważny dokument, który może się odbić na funkcjonowaniu każdego przedszkola lub innej placówki oświatowej w Polsce.

W razie wystąpienia koronawirusa, przedszkole będzie mogła zamknąć każda z czterech instytucji – rząd, wojewoda, inspekcja sanitarna lub minister edukacji.

Jeżeli u dziecka lub nauczyciela stwierdzony zostanie przypadek koronawirusa, to władze sanitarne będą mogły określić przedszkole jako tzw. strefę zero, czyli “obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa (…) podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli”.

Jeśli ognisko wystąpiło gdzieś w sąsiedztwie, to placówka stanie się “strefą buforową”, która ma podlegać ograniczeniom, w szczególności związanym z poruszaniem się tam ludzi. W razie, jeśli przedszkole nie będzie ogniskiem wirusa, ale mogłoby się nim stać, to władze sanitarne będą mogły takiej placówce nadać status “strefy zagrożenia”, czyli obszaru, na którym “możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii”.

Szkoła lub inna placówka oświatowa może też zostać wyznaczona jako “miejsce kwarantanny”, czyli “odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę”.

Minister obrony narodowej będzie mógł wyznaczyć do pilnowania wszystkich tych miejsc jednostki wojska.

Dla pracy przedszkoli i innych placówek oświatowych kluczowy może się okazać art. 10 pkt. 1, który daje wojewodzie prawo wydawania poleceń obowiązujących “wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu”. Oznacza to, że wojewoda będzie mógł np. nakazać dyrektorowi przedszkola jego zamknięcie. Albo przekształcić go w miejsca kwarantanny. Zgodnie z art. 10 pkt. 7 polecenia te wojewoda może wydać nie tylko na piśmie, ale też ustnie, telefonicznie, “za pomocą środków komunikacji elektronicznej” (czyli np. mailem) lub za pomocą innych środków łączności. “Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji”

Główny Inspektor Sanitarny oraz wojewódzcy inspektorzy będą mogli wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (czyli m.in. szkołom i placówkom oświatowym) decyzje nakładające obowiązek “podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie”.

 

Przedszkola i inne placówki będą ponadto musiały wykonywać zalecenia i wytyczne “w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej”. Decyzje te podlegać będą natychmiastowemu wykonaniu, nie wymagają uzasadnienia i mogą być wydawane ustnie (a potem “niezwłocznie potwierdzane na piśmie”). Adresatowi takich poleceń przysługiwać ma prawo do odwołania w terminie 2 dni roboczych.

 

Osoby chore na koronawirusa lub podejrzane o zakażenie będą mogły podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które “pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne” podlegać mają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu na okres nie dłuższy niż 21 dni licząc “od ostatniego dnia styczności”. Kwarantanna lub nadzór można nałożyć na daną osobę więcej niż jeden raz – aż “do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”.

 

Zamknięcie przedszkola nie oznacza, że dzieci i nauczyciele otrzymają wolne. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). To dotyczy też nauczycieli.

Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Mówimy tu jednak o zagrożeniu bezpośrednim i rzeczywistym, a nie hipotetycznym

Zgodnie z art. 4 punkt 1 projektu, w przypadku zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły rodzicom przysługiwać ma zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Zasiłek można pobierać przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Z obliczeń rządu wynika, że każdy z uprawnionych może liczyć nawet na 1136 zł zasiłku (czyli 81 zł za 1 dzień).

 

Koszt wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego osoby zakażonej lub podejrzewanej o zakażenie będą finansowane przez NFZ.

 

Na zwalczanie konronawirusa rząd zaplanował w 2020 r. 40 mln zł pochodzących ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z dofinansowania zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla straży pożarnej.

 

 INFORMACJA

 

                            Uprzejmie informujemy Rodziców !!!

   Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 została przekazana pocztą elektroniczną lub tradycyjną dnia 24.03.2020r. 

Komisja Rekrutacyjna przy Publicznym Przedszkolu Nr 3.

           

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem przedszkola

-tel.67 263 32 66. 

Dokumenty dotycząc Rekrutacji znadują się w Zakładce:Rekrutacja.

 

 

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/20 przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne w terminach:

 

       P3-1-15 lipca 2020 ( 11) dni

P2- 16-31 lipca (12) dni

  P1-3-14 sierpnia (10) dni

   P4-17-31 sierpnia (11) dniZapisy na dyżury wakacyjne  zostaną ogłoszone wkrótce.

 

 

 

 

                

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl