Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

            

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.09.2019r. (tj. środa)

o godz. 16.00 w przedszkolu odbędzie się Zebranie Ogólne

    z rodzicami. Na spotkanie zaproszony został przedstawiciel Związku Gmin     

    Krajny Złotowie.

                                            Serdecznie zapraszamy!

                                                    Rada Pedagogiczna i Dyrektor

                                                 Przedszkola Publicznego Nr 3


Uwaga! Po Zebraniu Ogólnym odbędzie się spotkanie z Rodzicami w poszczególnych grupach.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że ubezpieczenie Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny i nie podlega systemowi ubezpieczeń obowiązkowych opisanych ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie z wybranym przez Państwa ubezpieczycielem.

Proponujemy wybór oferty ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Przewodniczącego Rady Rodziców:

Inter Risk w zakresie ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/20 

Na portalu www.ubezpieczenianau.pl, rodzic wybiera wariant ubezpieczenia i dokonuje płatności składki on-line do 15.10.2019 roku.

 Kod potrzebny do zalogowania się na w/w stronie to: mmom45181621

 Prosimy Rodziców o zapoznanie się z nowościami dotyczącymi Ubezpieczenia. Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczenia zapewnia, iż w roku 2019/2020 jest  łatwiejszy dostęp do logowania dla Rodziców.

Szczegółowe informacje na temat sposobu i warunków przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, możecie Państwo zasięgnąć u dyrektora przedszkola.

Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z platformy internetowej

pod adresem: https://www.ubezpieczenieuczniow.pl

 

 

 

Zasady korzystania z systemu przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Publicznego  Przedszkola Nr 3 w Złotowie.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli i innych upoważnionych osób.
 2. Karty zbliżeniowe są własnością Rodzica.
 3. Koszt pierwszej karty pokrywa przedszkole. Koszt drugiej i następnych kart zbliżeniowych pokrywa Rodzic. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka
  w przedszkolu.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby zobowiązani są  do niezwłocznego  przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika za każdym razem, gdy wchodzą 
  i wychodzą
  z przedszkola przyprowadzając dziecko. Karta indywidualna ma funkcję otwierania drzwi. 
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, przed wyjściem z przedszkola, zobowiązani  są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2019 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.p3@przedszkola-zlotow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

         

 

 JAK POMÓC DZIECKU ŁAGODNIE PRZEJŚĆ PROCES ADAPTACJI?

 • Weź razem z dzieckiem udział w spotkaniach adaptacyjnych. Dzięki nim obejrzycie nowe miejsca, poznacie nauczycieli, innych rodziców i dzieci, które również po raz pierwszy przyjdą do przedszkola. Pamiętaj, by stopniowo przyzwyczajać dziecko do zmian – łatwiej będzie mu przejść przez ten trudny czas.

 

 • Zadbaj o to, aby przedszkole nie kojarzyło się dziecku z pierwszym rozstaniem z rodzicami. Pozostaw je na kilka godzin z innymi dorosłymi (np. dziadkami, znajomymi) – w ten sposób maluch zacznie akceptować nową sytuację, upewni się, że zawsze ktoś po niego wróci.

 

 • Wspólnie z dzieckiem sporządź listę przyborów, jakich będzie potrzebować w przedszkolu.Wybierz się razem z nim na zakupy. Bardzo ważne jest, aby dziecko miało poczucie swojego udziału w zakupach, dlatego pozwól mu dokonywać wyborów. Jego zadowolenie z pewnością zwiększy chęć pójścia do przedszkola i wypróbowania nowych rzeczy.

 

 • Dużo rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, nastaw je pozytywnie do nowego miejsca.Warto opowiadać malcowi, jakie panują tam zasady, co go czeka. Przedstaw dziecku zachęcający, ale realny obraz przedszkola. Nie oszukuj, gdyż maluch doskonale to wyczuwa, a tym samym bardzo szybko traci zaufanie.

 

 • Daj dziecku tyle czasu, ile będzie potrzebowało, aby przygotować się do nowych warunków.Radzenie sobie ze stresem adaptacyjnym jest sprawą indywidualną i u każdego może przebiegać inaczej (od kilku dni u jednych przedszkolaków, do kilku miesięcy u innych). Pamiętaj o tym, aby nie porównywać dziecka z rówieśnikami. Nie bagatelizuj także jego lęków i obaw przed przedszkolem, lecz wspieraj je w tym okresie.

 

 • Zwróć uwagę na krótkie pożegnania. Warto często mówić dziecku, że zawsze po nie ktoś przyjdzie (ty, babcia czy dziadek). Zapewniaj je także o swojej miłości. Zadbaj o to, aby osoba, która odprowadza dziecko do przedszkola, była opanowana i w miarę stanowcza. Pamiętaj – nie okazuj dziecku własnych rozterek podczas rozstania, bowiem wtedy przekazujesz mu własne lęki.

 

 • Stopniowo przyzwyczajaj dziecko do przedszkola. Jeśli jest to możliwe, przez pierwsze dni odbieraj je wcześniej. Pamiętaj jednak, żeby nie obiecywać czegoś, czego nie jesteś w stanie spełnić. Zawsze dotrzymuj słowa – daje to poczucie bezpieczeństwa.

 

 • Po powrocie z przedszkola zachęć dziecko do tego, aby opowiadało, co się działo tego dnia, co mu się podobało, a co nie. Powinno ono wiedzieć, że wszystko może opowiedzieć rodzicom, oraz że w każdej sytuacji może liczyć na ich pomoc. Jeśli malec nie chce opowiadać, nie zmuszaj go i nie zadawaj zbyt wielu pytań.

 

 • Warto pozwolić dziecku zabrać do przedszkola ulubioną zabawkę. Takie rozwiązanie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, a ulubiona maskotka z pewnością okaże się niezastąpionym wsparciem i pomocą w trudnych chwilach.

 

 • Nie wyręczaj dziecka. Zachęcaj je do samodzielnego ubierania się, mycia rąk czy zjadania posiłków. Wspieraj w trudnych sytuacjach, daj mu czas i okazuj cierpliwość. Dziecko, które jest samodzielne, zapewne będzie czuło się pewniej i bezpieczniej w nowym miejscu.                                          

                                                                                                                                                       Źródło: Czasopismo „Wychowanie w Przedszkolu”


 

 

 

 

 

      Co zrobić z dzieckiem, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte?

W przypadku strajku nauczycieli, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte rodzice maja prawo wziąć urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, ale i zasiłek opiekuńczy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina jakie prawa przysługują rodzicom najmłodszych

1. Urlop na żądanie

W pierwszych czterech dniach strajku rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie.

Pracownik kierując swoje żądanie do pracodawcy, może wybrać, czy chce skorzystać z 1,2,3, czy 4 dni urlopu. W ciągu roku kalendarzowego ma więc możliwość otrzymania:

1. jednego 4-dniowego urlopu,

2. jednego 3-dniowego i jednego 1-dniowego

3. dwóch 2-dniowych urlopów

4. jednego 2-dniowego i dwóch 1-dniowych

5. czterech 1-dniowych

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą.

Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii tego, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. Z jednej strony mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a z drugiej o tym, że pracodawca go „udziela”.

Sąd Najwyższy orzekł w tej sprawie, że „rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w tym czasie skorzystać także z urlopu wypoczynkowego

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:

• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:

• zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;

• średniej szkole zawodowej - 5 lat;

• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;

• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;

• szkole policealnej - 6 lat;

• szkole wyższej - 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Pracodawca nie ma jednak w tym przypadku obowiązku udzielenia urlopu. Powinien ich udzielać urlopów zgodnie z planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

3. Zasiłek opiekuńczy

To rozwiązanie również dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy również tylko dzieci w wieku do 8 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

 

                                                 

                                                     

                            PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE                                                                                                                                    

                                                        

Składamy serdeczne podziękowania


mieszkańcom miasta Złotów, rodzicom,


przyjaciołom przedszkola oraz wszystkim tym,


którzy pomagali nam w zbiórce głosów


głosowaniu na projekt budżetu


obywatelskiego. Dzięki wszystkim Państwu


nasz projekt: „Zwierzęta świata” - pole


golfowe ze ścieżką edukacyjną przy Parku


im. A. Mickiewicza" - zdobył aż 474 głosy.

 DZIĘKUJEMY

       

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl