Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

#GASZYNCHALLENGE DLA HANI ŁĄCZKOWSKIEJ
Miło nam poinformować, że nasze przedszkole wzięło udział w akcji #GaszynChallenge.
Zostaliśmy nominowani przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, 
za co bardzo dziękujemy - z przyjemnością podjeliśmy wyzwanie.
Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy pomóc Hani Łączkowskiej.
Pieniążki zostały wpłacone, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zbiórce: 
https://www.siepomaga.pl/haneczka


https://www.facebook.com/watch/?v=723991691712144

                                               

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

  z dnia 18.06.2020 roku

Szanowni Rodzice,

informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola   

         na lipiec –sierpień 2020r.,

zostały przyjęte i  zakwalifikowane na turnusy

według deklaracji złożonych przez rodziców.

                                                   Z wyrazami szacunku

                                                      Gabriela Kawa

                                                    dyrektor przedszkola

 

ZARZĄDZENIE NR 122.2020

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 17 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych

przez Gminę Miasto Złotów w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

Komunikat z dnia 10 czerwca 2020r.

 DRODZY RODZICE,

uprzejmnie przypominamy, że do dnia 10 czerwca mija termin skladania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w miesiącu lipcu i sierpniu.

Wszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli złożyć deklaracji

uprzejmnie prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola.

 

 

 

 


PRAWA DZIECKA-/KLIKNIJ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Piosenka o Prawach Dziecka 👪🏼 - Mała Orkiestra Dni Naszych.

                                                     

                                           

                         Drodzy Rodzice i dzieci

zachęcamy do oglądania spektaklu pt. "Pinokio"

w wykonaniu Zespołu Teatru "Forma". 

"Pinokio"- https://www.youtube.com/watch?v=JVCP0qELuxM 


 

 

 

                   SZANOWNI RODZICE !!!

            INFORMACJA DOTYCZY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA

         PRZESZKOLNEGO W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE

Z uwagi na aktualne wytyczne MEN i GIS ulega zmianie organizacja pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku.                                                                                                      

W trosce o zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, nie prowadzimy opieki dla dzieci z innych przedszkoli, ponieważ wiąże się z  przemieszczaniem między przedszkolami i zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym (min. ograniczona liczba dzieci w grupie).

Zapisy do przedszkola w okresie lipiec-sierpień dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.                                                                                                         

                                                              Termin dyżuru wakacyjnego:                                                                                                                                             

       06-17.07.2020 roku,     20-31.07.2020 roku,     03-14.08.2020 roku 

Zapisy na dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą drogą elektroniczną na adres e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucając do przedszkolnej skrzynki pocztowej/od strony parkingu/. Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna  na stronie internetowej przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl/p3

Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie i przesłanie załączonych dokumentów do 10.06.2020 roku (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Załaczniki:

  • oświadczenie- zagrożenie
  • zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 3  w Złotowie
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
  • oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
  • oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie internetowej publicznego przedszkola Nr 3 w Złotowie.

Załączniki PDF /kliknij/ 

 

                                           

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl