Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

                                Publiczne Przedszkole Nr 3  w Złotowie 

 

 

        Informacja dla rodziców

    dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

W przypadku braku otrzymania z przedszkola drogą elektroniczną  informacji o

odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w bieżącym miesiącu rozliczeniowym,

bardzo prosimy o pilny kontakt telefoniczny na numer 67 263 32 66.

Uwaga! Numer konta do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu znajduje się w

Zakładce: odpłatności zaznaczony kolorem czarnym.

               

      Ważna  informacja dla Rodziców

               dotycząca wpłat na Radę Rodziców

 

Przy wpłatach na Radę Rodziców i artykuły papiernicze należy wpisać w tytule

przelewu imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału do którego uczęszcza.

Uwaga!  Numer konta do wpłat na Radę Rodziców i artykuły papiernicze znajduje

się w zakładce odpłatności zaznaczone kolorem zielonym.                   

 

Uprzejmie przypominamy o dokonaniu wpłat na Radę Rodziców i artykuły

papiernicze na odpowiednie konto.

 

 

Szanowni Rodzice,

 informujemy, że obowiązuje harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji,  tzw. dyżur

wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do złotowskich publicznych przedszkoli:

 

Publiczne Przedszkole nr 1:  1-16.07.2021 - 12 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 4:  19-30.07.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 2:  02-13.08.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 3:  16-30.08.2021 - 11 dni.

 

Organizacja pracy i harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną. 

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej przedszkola.

 

 Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

 

 

 

 Uwaga Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola !

 

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że stosowne deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na rok szk. 2021/22, należy złożyć do  25 stycznia 2021r.  do godz. 10.00.

Deklaracje można pobierać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić elektronicznie, podpisać, zeskanować i przesłać na adres e-mail : p3@przedszkola-zlotow.pl                          lub przekazać do przedszkola.

Deklaracja (do pobrania)

Gabriela Kawa 

dyrektor przedszkola 


 

 

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022 

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji            dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka :rekrutacja,

-podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

-wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

-listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

-od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58,                                  e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813,                                              e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66,                                          e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05,                                        e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

Szanowni Rodzice,

informacje dla rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, znajdują się w zakładce: REKRUTACJA.                                                                                                                      Bieżące informacje umieszczamy na stronie internetowej przedszkola e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl lub kontakt z dyrektorem przedszkola tel. 67 263 32 66.

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola


ZARZĄDZENIE NR 1.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2021r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

        

Prezentacja "Bezpieczne ferie"

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ferie z TVP – oferta programowa

04.01.2021

Seriale oraz filmy dla dzieci i młodzieży, piłkarskie ABC, ćwiczenia fitness, nauka tańca i gotowania, wizyty w muzeach i galeriach sztuki – to tylko wybrane propozycje, które Telewizja Polska przygotowała dla uczniów na czas ferii zimowych. W ofercie także talent show, pomysły na rozwijanie wyobraźni i kreatywne spędzanie wolnego czasu oraz poradnik poświęcony problemom psychologicznym dzieci i młodzieży. Specjalne pasmo uczniowie mogą oglądać na antenie TVP 3 (godz. 8:00-13:00), TVP ABC (godz. 8:00-13:00), TVP Kultura (godz. 11:00-13:00) oraz na platformie vod.tvp.pl iw specjalnym serwisie ferie.tvp.pl.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

 

 


 

JASEŁKA W WYKONANIU GRUPY MOTYLE

https://1drv.ms/v/s!AgUBgIjCkxoqiwd-keMo7RnAYoSm

 

                                     

 

                                      WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA  12.12.2020r.         

                                                         Szanowni Rodzice !

od dnia 14 grudnia 2020 r. do 21.12.2020 roku zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału III "Skrzaty"  z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19.
O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci (mające kontakt z zarażonym) będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie. Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków
rodziny. W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane
na stronie internetowej przedszkola w zakładce e-przedszkole -,,Skrzaty”.

Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin
nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie
przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.

                                                            Z poważaniem

                                                            Gabriela Kawa

                                                        dyrektor przedszkola

 

 

 

                                             Informacja z dn. 9 grudnia 2020r.

 

                                                                       Szanowni Rodzice

 za zgodą organu prowadzącego, jesteśmy zmuszeni czasowo zmienić organizację pracy przedszkola z uwagi na sytuację kadrową spowodowaną  pandemią:       

- 24 grudnia przedszkole będzie nieczynne

- od 28 grudnia do 15 stycznia do przedszkola uczęszczają dzieci rodziców pracujących

- do 14 grudnia należy zgłaszać wychowawcom oddziałów w które z wymienionych dni dziecko rodziców pracujących będzie obecne w przedszkolu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

Pytania prosimy kierować do dyrektora przedszkola.

                                                                           Życzymy dużo zdrowia   

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                    Gabriela Kawa

                                                                                            dyrektor przedszkola

 

 

 

 

UWAGA RODZICE NOWE WYTYCZNE !

 

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dotyczące przedszkoli i żłobków. Zmiany dotyczą możliwości przyprowadzenia dziecka, gdy jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Zmieniono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie. Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi (z końca sierpnia) "jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka" do przedszkola lub żłobka. Ponadto zapisano, że "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji". W aktualnej wersji kwarantanna zniknęła z wytycznych. Obecnie "jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu (przedszkola, żłobka - red)". Ponadto "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji".

Wytyczne GIS

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. GIS nadal radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw. (wcześniej 16 m kw.); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw. W sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka dziecko może przyprowadzać tylko osoba zdrowa. Dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców powinien wynosić minimum 1,5 m. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu. Poprzednią aktualizację wytycznych GIS opublikował pod koniec sierpnia.

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/koronawirus-w-polsce-przedszkola-gis-wydal-nowe-wytyczne-4756409


 

 

 

UWAGA!!!

Złotów, dnia 12 października 2020r.

OZ . 966.5.2.2020

                                                                                 Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Powiatu Złotowskiego

-według rozdzielnika

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie w związku z sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu filmik edukacyjny do rozpowszechnienia wśród dzieci, młodzieży i rodziców.

 Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

            w Złotowie

mgr Halia Godlewska

Filmik edukacyjny w związku z epidemią

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z podejmowaniem działań profilaktycznych prosimy o obserwację i regularne kontrolowanie dzieci czy są wolne od pasożytów (owsica), oraz kontrolę higieny skóry (włosów-wszawicy). Przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie pasożytniczej oraz wszawicy prosimy przedstawić oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.

                                                      Z poważaniem

                                                     Gabriela Kawa

                                                 dyrektor przedszkola

 

 

 

Szanowni Rodzice,

informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail                   

w dniach 9-13.11.2020 roku.

Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty. Bardzo prosimy o

terminowe wpłaty na konto.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

 

z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!!!

W związku z dynamiczną sytuacją przypominamy bardzo ważne informacje.           

W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób w częściach wspólnych budynku przedszkola

dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.

Kontakt z nauczycielami przez skrzynkę mailową oraz telefonicznie. 

Do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie przebywających na kwarantannie. Informacje o nałożeniu obowiązkowej kwarantanny i potwierdzonym przypadku Covid 19 proszę zgłaszać do nauczyciela wychowawcy. 

Bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, kulturę i szacunek, zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu społecznego. 

              Życzę Państwu, Dzieciom i Pracownikom dużo zdrowia.                                                    

                                                              Z poważaniem

Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

               

UWAGA !!!

INFORMACJE ZE STRONY INTERNETOWEJ


STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZŁOTOWIE 

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115. Chcesz uzyskać odpowiedzi online? Pytania i odpowiedzi oraz Chat 24/7 dostępne są pod aderesem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i- odpowiedzi   

I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu. 

 

26.10.2020 – 31.05.2021

Szanowni Rodzice !

         Co roku nasze przedszkole przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, która polega na zbieraniu monet o najmniejszych nominałach (od 1 gr do 5 zł). Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. Puszki do których będą zbierane pieniądze znajdują się w sali każdej z grup.

             

                                              „JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE

                                      ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE!”

 

          

 

Data:06.10.2020r.

Szanowni Rodzice,
informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy
Państwu przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z
Państwa deklaracjami. Rodzice wchodzą do części
wspólnych przedszkola szatni i korytarza. Obowiązuje
dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa. Czas w
szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.
Z poważaniem
Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców !
W związku ze wzrostem zachorowań w naszym powiecie ,
 przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad.
Bardzo ważne: do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe,
z rodzin nie przebywających na kwarantannie!                                                            Gabriela Kawa
                                                              dyrektor przedszkola

 

 

Komunikat

z dnia 17.09.2020 roku

Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy Państwu

przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z Państwa deklaracjami.

Rodzice wchodzą do części wspólnych przedszkola szatni i korytarza.

Obowiązuje dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa.

Czas w szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.


Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola 


Komunikat

 

 

 

UWAGA! Informację na temat odpłatności za przedszkole proszę szukać

w Zakłdce "Odpłatność".

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW

ORAZ GRANICE  « Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl