Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA !!!

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

 w Złotowie na rok szkolny 2020/2021

 Uprzejmie informujemy, że od 03.02.2020r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

-pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl , zakładka  dokumenty,

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 02.03.2020r.,  

-wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

-listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 12.03.2020r.,

- rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłoszą się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.  Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2020r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola,

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2020 r.                                                                              Informacje  o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa

Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3  w Złotowie na rok szkolny 2020/2021


 

Kiedy posłać dziecko do przedszkola?

  

 Podstawowe warunki, jakie powinno spełniać dziecko w zakresie dojrzałości fizycznej i umysłowej, przed wysłaniem dziecka do przedszkola. Jaki poziom samodzielności powinno osiągnąć dziecko zanim poślemy je do przedszkola

 

Autor: Redakcja portalu Modne.biz

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci trzyletnie. Jednak ukończenie trzeciego roku życia nie jest jednoznaczne z osiągnięciem dojrzałości przedszkolnej. Niektóre dzieci mogą jeszcze nie być przygotowane do funkcjonowania w nowej rzeczywistości i otoczeniu, jakim jest przedszkole.

Tzw. dojrzałość przedszkolna dziecka nie pojawi się u naszego dziecka automatycznie. Musi być ona wykształcona, ukierunkowana wysiłkami pracy wychowawczej nad dzieckiem. Dlatego też wiele dzieci, które ma nieodpowiednią opiekę, jest zaniedbywanych lub odwrotnie – wyręczanych w codziennych czynnościach (rozpieszczanych) w wieku 3 lat nie jest rozwinięte na tyle, aby pójść do przedszkola.

Na osiągnięcie dojrzałości przedszkolnej dziecka i to, kiedy ona nastąpi wpływ ma wcześniejsza praca wychowawcza rodziców czy opiekunów.

Jeśli chcemy posłać dziecko do przedszkola, musimy zastanowić się, czy spełnia ono podstawowe warunki w zakresie dojrzałości fizycznej, umysłowej, uczuciowej, społecznej, ruchowej, czy jest dostatecznie samodzielne. Jak ocenić „dojrzałość przedszkolną” swojego dziecka? Sprawdźmy na poniższej liście wszystkie wymogi, które dziecko posyłane do przedszkola powinno spełnić:

Dojrzałość umysłowa dziecka świadcząca o tym, że można posłać je do przedszkola:

 1. Dziecko swobodnie porozumiewa się z otoczeniem, rozumie polecenia, wskazówki i pytania skierowane do niego, reaguje na nie, odpowiada, ma na tyle bogate słownictwo, by wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia, wypowiada się za pomocą zdań, dość poprawnie pod względem gramatycznym, umie podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres.
 2. Zainteresowane jest treścią opowiadania nauczycielki, czytanych książeczek, oglądanych obrazków.
 3. Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki, pamięta swoje miejsce przy stole i w szatni, swoją garderobę, swój znaczek.
 4. Potrafi skupić uwagę w czasie zajęć zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę.

Dojrzałość ruchowa
Swobodnie porusza się, pokonując naturalne przeszkody terenowe (na spacerze).

Dojrzałość uczuciowa i społeczna

 • Spełnia polecenia, podporządkowuje się zakazom, reaguje na umowne sygnały nauczyciela, oznaczające np. początek zabawy, ciszę.
 • Nie boi się obcych ludzi i nowych, sytuacji, umie nawiązać kontakt z nieznanymi dziećmi i dorosłymi, ma do nich przyjazny stosunek i zaufanie. Wie, że do dorosłych należy zwracać się przez „pan” i „pani”.
 • Przyswoiło nawyki grzecznościowe: umie przywitać się i pożegnać, stosuje zwroty „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”.
 • Znosi dobrze rozłąkę z bliskimi. Pora rodzicami przywiązuje się także uczuciowo do innych osób, np. do nauczycielki.
 • Wykazuje odporność na przebywanie przez dłuższy czas w hałasie i dużej grupie dzieci.
 • Przejawia takie złożone reakcje uczuciowe, jak: litość, współczucie, chęć niesienia pomocy. Zdaje sobie sprawę, że wyrządziło krzywdę innemu dziecku i umie ją wynagrodzić.
 • Potrafi samo organizować sobie zajęcia, szanuje zabawki i sprząta je po skończonej zabawie.
 • Potrafi bawić się spokojnie, bez konfliktów, nie przeszkadzając innym, nie niszcząc ich wytworów, nie reagując agresywnie (kopanie, gryzienie, drapanie, plucie, przezywanie), dzieli się zabawkami, współdziałając w grupie 1?2 dzieci oraz w zabawie zespołowej organizowanej przez nauczycielkę.
 • Samo informuje dorosłego o swych dolegliwościach, wyraża swe potrzeby, obawy i życzenia.
 • Ma częściowo utrwalone nawyki higieniczne: wyciera nos chusteczką, myje ręce przed posiłkiem zawijając rękawy, odkręcając sobie kran i wycierając ręce w ręcznik, załatwia samodzielnie potrzeby fizjologiczne, korzystając z papieru toaletowego, spłuczki.
 • Samodzielnie je wszystkie potrawy prawidłowo trzymając łyżkę, posługuje się widelcem.
 • Ubiera się przy niewielkiej pomocy dorosłego (np. wiązanie sznurowadeł), składa ubranie na stołeczku, gdy idzie spać, wiesza je na wieszaku w szatni.
 • Chce być samodzielne w codziennych czynnościach, sprawia mu to zadowolenie.
 • Zasypia bez smoczka, ssania palca, usypiania przez dorosłego.

Nawet jeżeli stwierdzimy, że nasze dziecko odpowiada tym wymaganiom, musimy mimo to przygotować je do nowego etapu jego życia i do zmiany środowiska. Błędne jest stanowisko rodziców, którzy nie chcąc zadawać sobie trudu związanego z przygotowaniem dziecka do przedszkola, twierdzą: „pójdzie do przedszkola, to się nauczy”. Jeśli dotychczas dziecko wychowywało się wyłącznie w domu, bez rodzeństwa, w okresie poprzedzającym pójście do przedszkola, musimy szczególnie często kontaktować je z innymi dziećmi, wychodzić z nim na podwórko, plac zabaw, dużo rozmawiać z dzieckiem o przedszkolu, podkreślając, że będzie tam wiele zabawek i zabaw z dziećmi. Wspólnie z dzieckiem należy kompletować strój i przybory do przedszkola, wybierać się na spacery w kierunku budynku przedszkolnego, by dziecko oswoiło się z jego widokiem, przyjrzało się, jak bawią się w ogrodzie przedszkolaki. Być może, po ustaleniu z dyrektorem przedszkola, nasze dziecko kilka razy będzie mogło uczestniczyć w tych zabawach, czując się bezpiecznie w obecności matki.

Dzieci trzyletnie mogą jeszcze reagować lękiem na rozstanie z matką, na obce osoby, nie znaną sytuację i nowy tryb życia. Zmiana środowiska i uczęszczanie do przedszkola wymaga nauczenia się wielu rzeczy: zachowania się w nowej sytuacji, dostosowania się do regulaminu, obcowania z nowymi osobami, przestawania z rówieśnikami. Wszystko to powoduje przeciążenie układu nerwowego dziecka, rozdrażnienie, złe samopoczucie, szybkie męczenie się.

Musimy się liczyć z tym, że niektóre dzieci, mimo przygotowania, zaprotestują przeciwko chodzeniu do przedszkola. Mogą wystąpić też reakcje nerwicowe: mdłości, wymioty przed pójściem do przedszkola, lęki nocne. Dlatego musimy starać się ułatwić dziecku adaptację do przedszkola. Zadbajmy więc, by zaprzyjaźniło się z jakimś dzieckiem z jego grupy, mogło się z nim spotkać na terenie domu. Spróbujmy przez pierwszy miesiąc odbierać dziecko z przedszkola przed spaniem (jak wiadomo dzieci w tej sytuacji najbardziej rozpaczają).

Oczywiście, nie rezygnujemy ze snu dziecka (śpi w domu), ponieważ jest on mu najbardziej potrzebny w trudnej sytuacji, jaką stwarza adaptacja do przedszkola.

Może ukochana laleczka czy pluszowy niedźwiadek zabrany do przedszkola przywróci dziecku poczucie bezpieczeństwa. Znane są jednak i takie przypadki, w których nawet wiele miesięcy nie wystarczyło, by dziecko przyzwyczaiło się do przedszkola. W takich przypadkach, jeśli tylko na to możemy sobie pozwolić, pozostawmy dziecko na rok w domu, nie narażając je dłużej na tak silne przeżycia. Jest to także korzystne ze względu na ochronę przed chorobami zakaźnymi. Doświadczenie uczy, że dzieci czteroletnie znacznie szybciej i łatwiej przystosowują się do przedszkola.

 

 

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/20 przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne w terminach:

 

P3-1-15 lipca 2020 ( 11) dni

P2- 16-31 lipca (12) dni

P1-3-14 sierpnia (10) dni

P4-17-31 sierpnia (11) dniZapisy na dyżury wakacyjne  zostaną ogłoszone wkrótce.

 

 

 

 

                                          

                         PODZIĘKOWANIE

 

Dyrektor  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie dziękuje Radzie Rodziców i Pracownikom przedszkola za zorganizowanie  pierwszej Zabawy karnawałowej.

W imieniu Pracowników Publicznego Przedszkola Nr 3 podziękowanie kierujemy do rodziców za udział w zabawie, pomoc rzeczową i finansową również do sponsorów i osób zaprzyjaźnionych.

Dziękujemy  Pani Teresie Sosnowskiej – Allaham właścicielowi Hotelu Krajna za organizację zabawy  Karnawałowej  na rzecz Rady Rodziców Publicznego Przedszkola  Nr 3 w Złotowie

 

 

                                                      UWAGA RODZICE !

W związku ze zbliżającymi  się Feriami zimowymi w dniach od 27 stycznia do 7 lutego 2020r. prosimy rodziców o zadeklarowanie obecności dziecka w tym terminie u pań nauczycielek      w poszczególnych grupach.

 

 


                                                                 

Uwaga Rodzice !

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Informujemy, że stosowne deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu  na rok szkolny 2020/2021, należy złożyć do  24 stycznia 2020r. do godz. 10.00.                                                      Deklaracje należy pobierać i składać u pań nauczycielek w grupach.

Dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI "DNIA BABCI I DZIADKA"

               ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI „DNIA BABCI I DZIADKA”

GRUPA:I „SŁONECZKA”-DNIA:23.01.2020r.              GODZ:10:00.

GRUPA:II „MISIE”-DNIA:24.01.2020r.                      GODZ:10:30

GRUPA:III „SKRZATY”-DNIA:23.01.2020r.               GODZ:9:30

GRUPA:IV „BIEDRONKI”-DNIA:24.01.2020r.           GODZ:9:30

GRUPA:V „MOTYLE”-DNIA:22.01.2020r.                   GODZ:10:00

 

                                                                             Serdecznie zapraszamy.

 

 

"Bal Karnawałowy"

dla dzieci odbędzie się dnia 21 stycznia 2020r.                we wtorek. Bal prowadzi pani animator z Firmy zewnetrznej z Piły.

 

Prosimy rodziców o przebranie dzieci w stroje karnawałowe.


                                                                                

 

 

   

 

 

                               

                               MINIGOLF REGULAMIN I ZASADY GRY

PLAC MINIGOLFA MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1)  Na plac minigolfa nie wolno wprowadzać zwierząt;

2)  Na placu minigolfa nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;

3)  W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

 • Ø Palenie ogniska oraz używanie otwartego ognia;
 • Ø Wjeżdżanie na plac minigolfa rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
 • Ø Wchodzenie na  eksponaty zwierząt;

4)  Na plac minigolfa zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

5)  Na placu minigolfa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

6)  Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

7)  W przypadku zauważenia usterek, uszkodzeń na torze należy natychmiast fakt ten zgłosić do Administratora obiektu;

8)  Na torach mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w grze, a także ich dorośli opiekunowie;

9)  Zabronione jest na torach:

 • Ø Wymachiwanie kijem golfowym , rzucanie nim lub rzucanie piłką;
 • Ø Spożywanie posiłków i picie napojów;
 • Ø Bieganie, hałaśliwe bądź wulgarne zachowanie;
 • Ø Ze względów bezpieczeństwa, kij winien być trzymany zawsze główką do dołu;
 • Ø Niszczenie sprzętu, wchodzenie na konstrukcję toru.

  

ZASADY GRY

1) Celem gry jest ulokowanie piłeczki w dołku za pomocą najmniejszej liczby uderzeń kijem, na każdym z 8 torów. Po zakończeniu gry podlicza się punkty z każdego toru. Zwycięża gracz, który zgromadził ich najmniej;

2) Tory pokonywane są w kolejności;

3) Przy torze może przebywać tylko jeden gracz, który rozpoczyna grę uderzeniem z początku toru. Każde uderzenie liczy się jak punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach nie trafimy do dołka, kończymy grę na tym torze i zapisujemy 7 punktów.

4) Piłkę można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej. Dotknięcie jej w ruchu traktowane jest jako dodatkowe uderzenie. Zabronione jest popychanie lub toczenie piłki kijem;

5)Każde następne uderzenie gracz wykonuje w miejscu zatrzymania się piłki;

6)Jeżeli piłeczka dotyka do boku toru lub przeszkody, gracz powinien ją odsunąć na odległość długości główki kija;

7) Jeżeli piłeczka wypadnie z toru lub znajdzie się pod przeszkodą, co uniemożliwia graczowi uderzenie kijem, kolejne uderzenie wykonuje się ze startu zaliczając dotychczasową liczbę uderzeń;

8) Zanim wykonasz uderzenie upewnij się, że nikt nie stoi blisko Ciebie. Obowiązuje bezwzględna kultura w stosunku do innych graczy i żelazna zasada nieprzeszkadzania innym podczas gry.

                                                                  Życzymy udanej zabawy !    

                                 Administrator obiektu: Publiczne Przedszkole Nr 3, Pl. Wolności 12,  

                                                               77-400   Złotów ,  nr telefonu +48 67 263 32 66

 

 

                                    

 

         

           REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU DO MINIGOLFA                      

1. POLE DO  MINIGOLFA CZYNNE W GODZINACH OD 8.00 DO ZMIERZCHU.

2. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA JEST NIEODPŁATNE I PODLEGA REJESTRACJI NA PODSTAWIE DOWODU TOŻSAMOŚCI.

3. NA POLU MINIGOLFA MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY, KTÓRE WYPOŻYCZYŁY SPRZĘT I WYPEŁNIŁY OŚWIADCZENIE LUB POSIADAJĄ SPRZĘT WŁASNY.

4. NIE WYPOŻYCZA SIĘ SPRZĘTU OSOBOM BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

5. ZWROT SPRZĘTU DO MINIGOLFA NASTĘPUJE TEGO SAMEGO DNIA LUB NASTĘPNEGO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU W MIEJSCU WYPOŻYCZENIA.

6. SPRZĘT WYPOŻYCZA SIĘ NA OKRES MAKSYMALNIE 2 GODZINY I NIE PÓŹNIEJ NIŻ GODZINA PRZED ZMROKIEM.

7. GRACZ NIE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ KOMPLETU DO GRY OSOBOM TRZECIM.

8. POLE DO MINIGOLFA PRZEZNACZONE JEST DLA DZIECI OD LAT 3 I DOROSŁYCH. 

9. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE, DZIECI DO LAT 12 KORZYSTAJACE Z MINI GOLFA POZOSTAJA POD OPIEKĄ RODZICÓW.

10. ZA STRATY I USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

11. ZA ŚMIECENIE NA TORY MINIGOLFA ORAZ RZUCANIE KAMYKAMI NA TORY   PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ RODZICE.

12. GRACZE PRZEBYWAJĄCY NA POLU SĄ ZOBOWIĄZANI DO KULTURALNEGO ZACHOWANIA, SZANOWANIA INNYCH GRACZY, PRZESTRZEGANIA ZASAD GRY, ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMINU WYPOŻYCZANIA, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ NA TERENIE MINIGOLFA.

13. ZA STRATY I MECHANICZNE USZKODZENIA ODPOWIADA FINANSOWO GRACZ, KTÓRY DOKONAŁ SZKÓD. WYPOŻYCZAJĄCY POKRYWA RÓWNOWARTOŚĆ W WYSOKOŚCI 60 ZŁOTYCH ZA KIJ- PUTTER I 5 ZŁOTYCH ZA PIŁECZKI DO MINIGOLFA.

14. SPRZĘT NALEŻY ODDAĆ W NIENARUSZONYM STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM PONOWNE WYPOŻYCZENIE.

15. OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 12.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PIERWSZEŃSTWO W DOSTĘPIE DO OBIEKTU MAJĄ DZIECI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

16. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO MINIGOLFA ODBYWA SIĘ NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZŁOTOWIE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA OD GODZINY 8.00 DO 16.30, ORAZ NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY AL. MICKIEWICZA 18 ZŁOTÓW, PO GODZINIE 16.30 ORAZ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z WŁASNEGO SPRZĘTU  DO MINIGOLFA , MOŻLIWE JEST ZAKUPIENIE W SKLEPIE SPORTOWYM NA TERENIE MIASTA ZŁOTOWA.      

17. OBIEKT JEST MONITOROWANY. WEJŚCIE NA TEREN POLA DO MINIGOLFA JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU. ADMINISTRATOREM PLACU ZABAW ,,ZWIERZĘTA ŚWIATA” MINIGOLF ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ JEST PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE. 

                                      

                                                   

 

 

 

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

Szanowni Rodzice,  

Informujemy, że ubezpieczenie Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny i nie podlega systemowi ubezpieczeń obowiązkowych opisanych ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie z wybranym przez Państwa ubezpieczycielem.

Proponujemy wybór oferty ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Przewodniczącego Rady Rodziców:

Inter Risk w zakresie ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/20 

Na portalu www.ubezpieczenianau.pl, rodzic wybiera wariant ubezpieczenia i dokonuje płatności składki on-line do 15.10.2019 roku.

 Kod potrzebny do zalogowania się na w/w stronie to: mmom45181621

 Prosimy Rodziców o zapoznanie się z nowościami dotyczącymi Ubezpieczenia. Regionalny Kierownik Sprzedaży Ubezpieczenia zapewnia, iż w roku 2019/2020 jest  łatwiejszy dostęp do logowania dla Rodziców.

Szczegółowe informacje na temat sposobu i warunków przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, możecie Państwo zasięgnąć u dyrektora przedszkola.

Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z platformy internetowej

pod adresem: https://www.ubezpieczenieuczniow.pl

 

 

 

Zasady korzystania z systemu przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Publicznego  Przedszkola Nr 3 w Złotowie.

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę.
 1. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli i innych upoważnionych osób.
 2. Karty zbliżeniowe są własnością Rodzica.
 3. Koszt pierwszej karty pokrywa przedszkole. Koszt drugiej i następnych kart zbliżeniowych pokrywa Rodzic. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka
  w przedszkolu.

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby zobowiązani są  do niezwłocznego  przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika za każdym razem, gdy wchodzą 
  i wychodzą
  z przedszkola przyprowadzając dziecko. Karta indywidualna ma funkcję otwierania drzwi. 
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, przed wyjściem z przedszkola, zobowiązani  są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie wg deklaracji godz. pobytu dziecka w przedszkolu (nie dotyczy dzieci ur.2013 r.)

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2019 r.
 2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem http: www.p3@przedszkola-zlotow.pl
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

      Co zrobić z dzieckiem, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte?

W przypadku strajku nauczycieli, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte rodzice maja prawo wziąć urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, ale i zasiłek opiekuńczy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina jakie prawa przysługują rodzicom najmłodszych

1. Urlop na żądanie

W pierwszych czterech dniach strajku rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie.

Pracownik kierując swoje żądanie do pracodawcy, może wybrać, czy chce skorzystać z 1,2,3, czy 4 dni urlopu. W ciągu roku kalendarzowego ma więc możliwość otrzymania:

1. jednego 4-dniowego urlopu,

2. jednego 3-dniowego i jednego 1-dniowego

3. dwóch 2-dniowych urlopów

4. jednego 2-dniowego i dwóch 1-dniowych

5. czterech 1-dniowych

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą.

Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii tego, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. Z jednej strony mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a z drugiej o tym, że pracodawca go „udziela”.

Sąd Najwyższy orzekł w tej sprawie, że „rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w tym czasie skorzystać także z urlopu wypoczynkowego

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:

• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:

• zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;

• średniej szkole zawodowej - 5 lat;

• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;

• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;

• szkole policealnej - 6 lat;

• szkole wyższej - 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Pracodawca nie ma jednak w tym przypadku obowiązku udzielenia urlopu. Powinien ich udzielać urlopów zgodnie z planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

3. Zasiłek opiekuńczy

To rozwiązanie również dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy również tylko dzieci w wieku do 8 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

 

                                                 

                                                                                                                                                                                               

                                                        

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl