Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

 

 

     Uroczystość przedszkolna                 

  „W Świątecznym nastroju"                                             

  odbędzie się dnia: 17.12.2018r.w poniedziałek. 

Program: 

1.„Jasełka” dla dzieci i personelu przedszkola”- dnia 17.12.2018r.

o godz. 10.00 - przygotowują panie: Krysia, Ewa  i dzieci z grupy IV „Pszczółki”.

2.Spotkanie z rodzicami w grupach – godzina: 15.15  

-krótki program przygotowują  panie nauczycielki w  4 grupach;I "Słoneczka",

II "Misie", III "Biedronki",V "Motyle". 

-„Jasełka” dla rodziców z grupy IV „Pszczółki”-odpowiedzialne panie nauczycielki,

- rozdanie paczek dla dzieci i prezencików dla rodziny.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 REALIZUJE PROJEKT:

Przedszkolny projekt edukacyjny Nasza mała Ojczyzna".

Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  PRZEZ POLSKĘ

CEL GŁÓWNY:

 • Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o „ Naszej małej Ojczyźnie” oraz rozwój postaw i zachowań związanych z poczuciem tożsamości  i przynależności do swojego kraju.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
 • Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
 • Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu.
 • Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się dzieci w każdej sytuacji, w każdym miejscu.
 • Utrwalanie nazwy miejscowości w której dziecko mieszka. 
 • Wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem sztuki ludowej.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru oraz piosenek ludowych.
 • Zapoznanie z różnymi zawodami rodziców.
 • Aktywizowanie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy ze sztuką.
 • Stwarzanie okazji do zainteresowania dzieci dawnymi tradycjami, obrzędami, zajęciami poprzez udział w wycieczkach.

 

 

 


         PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE                                                                                                                                    

                                                        

Składamy serdeczne podziękowania

 

mieszkańcom miasta Złotów, rodzicom,


przyjaciołom przedszkola oraz wszystkim tym,


którzy pomagali nam w zbiórce głosów

 

głosowaniu na projekt budżetu


obywatelskiego. Dzięki wszystkim Państwu


nasz projekt: „Zwierzęta świata” - pole


golfowe ze ścieżką edukacyjną przy Parku


im. A. Mickiewicza" - zdobył aż 474 głosy.

 DZIĘKUJEMY

       

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielą Kawą

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa 

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl