Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 W ZŁOTOWIE

                                   

 

 

AKCJA PROEKOLOGICZNA "GMINA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie,

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Gabrielę Kawę

email: p3@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 32 66

 

Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl           

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  


Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 

 

 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

Uwaga! Rodzice ! 

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.

Terminy dyżurów publicznych przedszkolu w zakładce -"Dokumenty -Załacznik nr 1 do Regulaminu".

                        

      OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPISU DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY                                 

                DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3   W ZŁOTOWIE 

                                                                             

Wszystkie dzieci zapisane na listę chętnych zostały przyjęte na dyżur wakacyjny do  Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie w okresie od 16.07 do 27.07.2018 roku w godzinach od  6:30 do 16:30.

Ze względu na ochronę danych osobowych,  nie umieszczamy listy dzieci na stronie internetowej przedszkola.                                          

W okresie dyżuru wakacyjnego opłaty rodzice dokonują  na podstawie pobytu dziecka monitorowaneg w dzienniku zajęć (bez używania kart do czytników).   

 Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji naliczonej opłaty na podany numer konta  Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie.

 

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                            Gabriela Kawa

 

 

Publiczne Przedszkole nr 3 posida Facebook 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy 

 • Przedszkole zostało otwarte w 1987 roku jako placówka publiczna.
 • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przy ulicy Kościuszki 93.
 • Personel stanowi kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi. Nauczyciele przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, specjalizacje podyplomowe, oraz wieloletnią praktykę pedagogiczną
 • Dzieciom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełną akceptację, serdeczną i miłą atmosferę.
 • Przedszkole posiada 5 oddziałów dziewięciogodzinnych dla dzieci 3-4-letnich,4-5-letnich,5-letnich, 6,6-letnich.
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w przypadku zaś odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 roku życia.
 • W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania indywidualnych i wspólnych pomysłów. Uczymy, że każde działanie jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl