Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

           Publiczne Przedszkole Nr 3  w Złotowie 

 

Szanowni Rodzice!!!

W związku z dynamiczną sytuacją przypominamy bardzo ważne informacje.           

W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób w częściach wspólnych budynku przedszkola

dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.

Kontakt z nauczycielami przez skrzynkę mailową oraz telefonicznie. 

Do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie przebywających na kwarantannie. Informacje o nałożeniu obowiązkowej kwarantanny i potwierdzonym przypadku Covid 19 proszę zgłaszać do nauczyciela wychowawcy. 

Bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, kulturę i szacunek, zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu społecznego. 

              Życzę Państwu, Dzieciom i Pracownikom dużo zdrowia.                                                    

                                                              Z poważaniem

Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

               

UWAGA !!!

INFORMACJE ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZŁOTOWIE 

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115. Chcesz uzyskać odpowiedzi online? Pytania i odpowiedzi oraz Chat 24/7 dostępne są pod aderesem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i- odpowiedzi   

I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu. 

 

26.10.2020 – 31.05.2021

Szanowni Rodzice !

         Co roku nasze przedszkole przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, która polega na zbieraniu monet o najmniejszych nominałach (od 1 gr do 5 zł). Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. Puszki do których będą zbierane pieniądze znajdują się w sali każdej z grup.

             

                                              „JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE

                                      ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE!”

           

 

Data:06.10.2020r.

Szanowni Rodzice,
informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy
Państwu przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z
Państwa deklaracjami. Rodzice wchodzą do części
wspólnych przedszkola szatni i korytarza. Obowiązuje
dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa. Czas w
szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.
Z poważaniem
Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców !
W związku ze wzrostem zachorowań w naszym powiecie ,
 przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad.
Bardzo ważne: do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe,
z rodzin nie przebywających na kwarantannie!
                                                            Gabriela Kawa
                                                              dyrektor przedszkola

 

 

Komunikat

z dnia 17.09.2020 roku

Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy Państwu

przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z Państwa deklaracjami.

Rodzice wchodzą do części wspólnych przedszkola szatni i korytarza.

Obowiązuje dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa.

Czas w szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.


Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola 


Komunikat

 

 

 

UWAGA! Informację na temat odpłatności za przedszkole proszę szukać

w Zakłdce "Odpłatność".

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW

ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW -/proszę kliknąć/ 

 

 

                                                     WAŻNY KOMUNIKAT       

                                                    SZANOWNI RODZICE

               informujemy, że przygotowywana jest modyfikacja tygodniowego rozkładu pracy oddziałów, która wymaga czasu związanego z czynnościami proceduralnymi.

  

                                                                              Z poważaniem

                                                                         dyrektor przedszkola 

                                                                               Gabriela Kawa

 


KOMUNIKAT

 

 

                                                        Szanowni Rodzice

     zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca i późniejszymi aktualizacjami przedszkole od 1.09.2020 roku będzie funkcjonowało według zaleceń. Prosimy zastosować się do poniższych procedur w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu do przedszkola. 

I. Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu w czasie pandemii

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

2.Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi

3. Procedura organizacji bezpiecznego pobytu dzieci 3-4 letnich  w przedszkolu

4. Procedura organizacji bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu dla 5-6l. 

II. Organizacja przyprowadzania dzieci do/z przedszkola

- Wejście do przedszkola z zachowaniem odległości, jeden rodzic przyprowadza jedno dziecko : główne wejście do przedszkola dla wszystkich grup według poniższego harmonogramu. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyprowadzenie dziecka z uwagi na możliwość wejścia dzieci do przedszkola tylko drzwiami głównymi.

-Przyprowadzanie i odbieranie dzieci  tylko w godzinach pracy oddziału ponieważ wytyczne wykluczają  łączenie grup od 6.30-7.00 i od 15.30-16.30. W związku z powyższym należy przestrzegać wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. Stosując się do harmonogramu ograniczymy kontakty z innymi i kolejki przed przedszkolem.                     

5.Harmonogram organizacji pracy oddziałów Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie

                           

                 UWAGA!!! HARMONOGRAM OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2020r.

6.Harmonogram organizacji pracy oddziałów Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie


Bardzo prosimy rodziców przygotować dzieci do nowych warunków obowiązujących w przedszkolu, pożegnać się z dzieckiem i zostawić pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela w celu usprawnienia innej organizacji.

Serdecznie prosimy wszystkich Rodziców o zrozumienie i zastosowanie się do wytycznych i procedur w trosce o nasze dzieci i pracowników przedszkola.

                                            Informacje będą aktualizowane na bieżąco.                                                                             

Zapraszamy

 

z poważaniem

 Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 


 

 

                                                 WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Rodzice w trosce o możliwość sprawowania opieki w bezpiecznych warunkach, zgodnie z wytycznymi GIS, MEZ i MZ jesteśmy zobowiązani zmienić organizację pracy przedszkola. Po konsultacjach z Burmistrzem Miasta Złotowa rozważamy potrzebę powrotu wszystkich dzieci do przedszkola od 1 września 2020 roku w czasie pandemii.

Zależy nam na powrocie wszystkich dzieci do przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i przestrzeganiem obowiązujących nas wytyczne IV aktualizacja z dnia 25.08.2020 roku. Bardzo prosimy rodziców o rozsądek z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną. Obowiązują nas i ograniczają wytyczne MEN i GIS. Wszystkie ostateczne decyzje dotyczące powrotu dzieci do przedszkola podejmujemy w porozumieniu z organem prowadzącym. Informacje o szczegółowej organizacji pracy przedszkola przekażemy do poniedziałku tj. 31.08.2020 roku na stronie internetowej oraz na facebooku.                                                     

                                  Prosimy o śledzenie aktualności.

                                        Z poważaniem

                                       Gabriela Kawa

                                  dyrektor przedszkola

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 


                              Ważna informacja!!!                                                                                                                               

              dotyczy tylko dzieci nowoprzyjętych do przedszkola od 1.09.2020 roku. 

 

                                 Szanowni Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego grupa "Słoneczka"- 27.08.2020 roku tj. czwartek o godz. 10.00 i 28.08.2020 roku piątek godz. 9.00, grupa "Misie"- 28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 10.00, grupa "Skrzaty"-28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 10.00, grupa "Biedronki"-28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 11.00, grupa "Motyle"-28.08.2020 rok tj piątek o godz. 10.00, grupa "Pszczółki"-31.08.2020 roku tj. poniedziałek o godz.9.30.

Zapraszamy dziecko tylko z jednym rodzicem. Będzie możliwość poznania pań nauczycielek, zwiedzenia pomieszczeń w których dziecko będzie przebywało: szatnia, sala zabaw, łazienka, plac zabaw. Do przedszkola mogą wchodzić tylko osoby zdrowe i nie będące w kwarantannie.

Rodziców prosimy o zachowanie dystansu przed przedszkolem i w przedszkolu, dezynfekcję rąk przed wejściem oraz wchodzenie do przedszkola  w maseczkach.

 

Prosimy o przyniesienie ze sobą wyprawki dla dziecka z grupy Słoneczka, Misie, Skrzaty :

 

  1. Pościel w worku z tkaniny-  podpisana
  2. Piżamka - podpisana
  3. Kapcie - podpisane
  4. Komplet ubrań na zmianę w woreczku z tkaniny- podpisane.

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować telefonicznie (67 263 32 66  ) w godz. od 9.00-12.00 lub e-mailem: p3@przedszkola-zlotow.pl

                              Informacje dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

od 1 września 2020r. znajdują się w zakładce: "Rekrutacja”

zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

 

  Z poważaniem   

      Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

SZANOWNI RODZICE

     Trwają przygotowania do otwarcia przedszkola z dniem 1.09.2020 roku.

W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy  rodziców zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkola z dniem 1.09.2020 roku o wypełnienie do 21 sierpnia tj. piątek i wrzucenie do skrzynki pocztowej przy bramce przedszkola (preferowane) lub przesłanie drogą e-mailową na adres p3@przedszkola-zlotow.pl (skan) następujących dokumentów wypełnionych i podpisanych: 

 

Informujemy również, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS dzieci  mogą przebywać tylko w swoich grupach i  salach, nie będzie  grup zbiorczych od 6.30 do 7.30 i od 15.30 do 16.30. Zalecamy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin pracy poszczególnych grup. O czasie pracy oddziałów zostaniecie Państwo poinformowani drogą e-mailową w najbliższym czasie  wraz z informacją, do której grupy zostało przydzielone Wasze dziecko oraz o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci z zachowaniem procedur obowiązujących w przedszkolu.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną  procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września,  które zamieścimy na stronie internetowej przedszkola mogą ulec zmianie w ostatnich dniach sierpnia.

Prosimy o śledzenie AKTUALNOŚCI na stronie internetowej przedszkola.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi    w wieku do lat 3.W przypadku zaliczenia gminy/miasta do żółtej i czerwonej strefy działań w czasie epidemii COVID-19 należy zastosować zalecenia dla szkół.

 

Z poważaniem Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

#GASZYNCHALLENGE DLA HANI ŁĄCZKOWSKIEJ

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole wzięło udział w akcji #GaszynChallenge.
Zostaliśmy nominowani przez
Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, 
za co bardzo dziękujemy - z przyjemnością podjeliśmy wyzwanie.
Cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy pomóc Hani Łączkowskiej.
Pieniążki zostały wpłacone, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zbiórce: 
https://www.siepomaga.pl/haneczka


https://www.facebook.com/watch/?v=723991691712144

                                               

         

 

 


TEATR FORMA ARTUR LASKOWSKI

ZAPRASZA NA 


"Pokazu magii i iluzji z Chasem z Psiego Patrolu"

 

                         Link: https://www.youtube.com/watch?v=xm6YsUYC96o
Link jest aktywny cały rok szkolny do wielokrotnego użytku.
Pozdrawiamy i z całego serca dziękujemy.
Zespół Teatru Forma 

 

 

PRAWA DZIECKA-/KLIKNIJ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Piosenka o Prawach Dziecka 👪🏼 - Mała Orkiestra Dni Naszych.

                                                     

                           

     Drodzy Rodzice i dzieci

zachęcamy do oglądania spektaklu pt. "Pinokio"

w wykonaniu Zespołu Teatru "Forma". 

"Pinokio"- https://www.youtube.com/watch?v=JVCP0qELuxM 


 

 

https://www.zlotow.pl/Komunikat_Burmistrza_Miasta_Zlotowa_39191.html?fbclid=IwAR3goqbuzUE5pYkjOrZAEQu2G1F1KQG_ZuZwfIHzetZtQFvpWLOdLfjxQ30

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl