Strona główna
Serdecznie witamy! break

MOTYLE

kontakt: P2motylki@interia.pl

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

z dnia 18.06.2020 roku

Drodzy Rodzice,

informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na lipiec –sierpień 2020r.,

zostały przyjęte i zakwalifikowane na turnusy według deklaracji złożonych przez rodziców.

 

 

Drodzy Rodzice !!! 10 czerwca 2020 minął okres składania deklaracji kontynuowania pobybu dziecka     

w okresie wakacji:/01-31.07.2020 i 17-28.08.2020/. Rodzice, którzy nie zdążyli  złożyć deklaracji          

w terminie proszeni są o zgłoszenie się do pani Beaty Trawka- tel 672635813

lub droga mailową: p2@przedszkola-zlotow.pl

PRAWA DZIECKA-otwórz

Dzień Dziecka życzenia

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie lipiec-sierpień 2020

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS zmieniamy  organizację pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym utrzymają możliwość pracy  placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola  nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana  organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Dokumenty do wypełnienia-pobierz/na okres wakacji/

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Proszę o przesłanie deklaracji do przedszkola

na adres e-mail:  p2@przedszkola-zlotow.pl w terminie  do 29 maja 2020 r./wydłużamy okres do 10 czerwca/

(DEKLARACJE przesłane po wskazanym terminem  nie będą rozpatrywane).

Dla rodziców, którzy nie posiadają dostępu do internetu,

dopuszcza się inne formy składania Deklaracji : osobiście w placówce poprzez wrzucenie wniosku do przygotowanej skrzynki, lub  pocztą tradycyjną na adres przedszkola:

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów       Smile  Kiss

Drodzy Rodzice, proszę o przesłanie poniższego oświadczenia na adres e-mail:p2@przedszkola-zlotow.pl, lub przekazać do skrzynki przedszkolnej, w tytule : imię i nazwisko dziecka, następującej treści: oświadczenie Rodziców-pobierz

Zarządzenie dyrektora przedszkola w sparwie warunków i procedur zapewniajacych bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i prcownikom w związku ze stopniowym uruchamianiem pracy przedszkola podczas pandemii

dokumenty dla Rodziców-do pobrania na okres czerwca 2020

 


W ramach realizacji tematu kompleksowego:

 „DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE”

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

• Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu przez cały rok – co dziecko wspomina najlepiej, co było mniej przyjemne, czego się nauczyło, z kim zaprzyjaźniło najbardziej.

• Wspólne omawianie wakacyjnych planów ze szczególnym uwzględnieniem dbania o bezpieczeństwo w tym miejscu, w którym dziecko będzie przebywać.

• Planowanie, do kogo można wysłać wakacyjne pocztówki z pozdrowieniami.

• Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby i wyklaskiwanie rytmu.

• Zabawy w wyszukiwanie różnych figur geometrycznych w otoczeniu i rysowanie ich palcem lub ręką w powietrzu oraz kredką na papierze.

• Zabawy w odgadywanie dźwięków – dziecko ma zasłonięte oczy i musi zgadnąć słyszany dźwięk.

• Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.


Zadania w kartach pracy do tematu "DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE"

- KARTY 4 -  s. 29-32

- WIELKA KSIĘGA TROPICIELI- Wakacyjna wyszukiwanka, s. 86-87

- TECZKA WYCINANKA – Letnia kolorowanka s. 49


Data: 26.06.2020 r. (piątek)

Temat dnia: „Do widzenia, przedszkole!”

1. „Najbardziej” – praca plastyczna. Dziecko rysuje to, co najbardziej podobało mu się w przedszkolu. Po zakończeniu pracy opowiada o tym, co narysowało.

2. „Kalambury” – zabawa pantomimiczna. Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające wykonywanie jakichś czynności. Dziecko kolejno losuje kartki z obrazkami, a następnie ilustruje czynność przedstawioną na kartce za pomocą ruchu. Rodzic odgaduje, o jaką czynność chodzi.  

3. „Wakacyjna wyszukiwanka” – praca z Wielką Księgą Tropicieli. Dziecko odnajduje elementy niepasujące do letniego obrazka i nalepia przy nich słoneczka.

4. „Jaka to melodia” – zagadki słuchowe. Rodzic odtwarza melodie wybranych piosenek, które dziecko zna. Dziecko najpierw odgaduje tytuł, a potem śpiewa piosenkę, tańczy przy jej melodii.

5. „Do widzenia, przedszkole!” – wręczenie dziecku dyplomu wypisanego przez rodzica, który znajduje się w Teczce Wycinance, s. 52.


Data: 25.06.2020 r. (czwartek)

Temat dnia: „Do widzenia, przedszkole!”

1. „Laurka na pożegnanie” – praca plastyczna. Dziecko na kartce A4 rysuje linie, które stanowią krawędzie ramki. Następnie rysuje swój portret i (jeśli potrafi) podpisuje, ozdabia ramkę, wycinając z kolorowego papieru dowolne ornamenty.

2. „Karuzela” – zabawa ruchowa. Dziecko śpiewa piosenkę oraz wykonuje określone ruchy:

Chłopcy, dziewczęta, dalej, spieszmy się, (Wysuwa do przodu raz prawą, raz lewą nogę).

karuzela czeka, wzywa nas z daleka.  (Wysuwa do przodu raz prawą, raz lewą nogę).

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.  (Wysuwa do przodu raz prawą, raz lewą nogę).

Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie!  (Zatrzymuje się i podskakuje w miejscu).

Hej, dalej, dalej, do zabawy spieszmy się!  (Porusza się krokiem dostawnym po obwodzie koła).

 

3. Praca z KARTY 4, s. 32 – odczytywanie zdań obrazkowo-literowych. Zadanie dodatkowe – dorysowywanie kółek tak, aby w każdym pudełku było ich po 6.

4. Do widzenia, przedszkole – nauka piosenki.

Do widzenia, przedszkole

sł. Zofia Holska-Albekier

muz. Krystyna Kwiatkowska

 

Gdy szedł wrzesień

przez zielony las

w deszczu z parasolem,

wszystkie dzieci

wtedy pierwszy raz

witały przedszkole.

 

Ref.: Podajemy ręce 

do zabawy w kole,

przy naszej piosence

witamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki, misie,

witamy już dzisiaj,  witamy!

 

Przyszła zima,

zagrał mroźny wiatr,

gwiżdże już na polach.

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad

w drodze do przedszkola.

 

Ref.: Podajemy ręce

do zabawy w kole,

przy naszej piosence wesoło w przedszkolu.

Jest i nasza pani, lalki, piłki, misie,

zabawa to dzisiaj,  zabawa!

 

Już jaskółka, czarno-biały ptak

gniazdo ma w stodole.

Wkoło zieleń, to już wiosny znak,

czas żegnać przedszkole.

 

Ref.: Podajemy ręce 

do zabawy w kole,

przy naszej piosence żegnamy przedszkole

oraz naszą panią, lalki, piłki, misie,

żegnamy już dzisiaj,  żegnamy!

 

5. Zabawy rytmiczne do piosenki.

a) Dziecko słuchając piosenki, „chodzi” palcami po swoich udach w różne strony. Podczas refrenu łączy obie dłonie i klaszcze jedynie palcami (dłonie pozostają cały czas złączone).

b) Wspólne wyklaskiwanie rytmu piosenki z jednoczesnym mówieniem jej tekstu. Rodzic wybiera kilka fraz z piosenki. Odtwarza jej rytm z jednoczesnym recytowaniem odpowiadających mu słów. Dziecko powtarza za rodzicem.

c) Rodzic recytuje tekst piosenki frazami z zachowaniem rytmu. Dziecko powtarza. Kolejne powtórzenia tekstu następują z recytacją: szeptem; głośno; jedna fraza szeptem, druga głośno i tak na zmianę.


Data: 24.06.2020 r. (środa)

Temat dnia: „Bezpieczeństwo”

1. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Rodzic dzieli arkusz szarego papieru na trzy kolumny. W pierwszej rysuje symbol wody, w drugiej – gór, w trzeciej – miasta. Prosi dziecko, aby się zastanowiło nad tym, jak należy się zachowywać nad morzem, jeziorem, rzeką, stawem, w górach lub w dużym mieście, żeby wakacje były bezpieczne.

Gdy dziecko się zastanowi, podaje swoje pomysły dla każdego miejsca oddzielnie (woda, góry, miasto). Następnie idzie do stolika i w jak najprostszy sposób rysuje to, co wymyśliło. Później kartki z rysunkami dziecka przyklejane są na szary papier we właściwych kolumnach.

W ten sposób powstaje Kodeks bezpiecznych wakacji.

2. „Przejdź bezpiecznie” – zabawa ruchowa. Rodzic robi w salonie tor przeszkód. Mogą to być np. 3–4 krzesła ustawione w odległości ok. 1 m od siebie. Rodzic zapowiada, że dziecko będzie miało bardzo odpowiedzialne zadanie – bezpieczne przeprowadzenie rodzica, która nic nie widzi, po pomoście na drugą stronę jeziora. Ale ten pomost skręca raz w prawo, raz w lewo. Dlatego dziecko będzie musiało podpowiedzieć rodzicowi, jak ma iść, podając polecenia: W lewo! W prawo! Następnie zamiana ról.

3. Praca z KARTY 4, s. 31 – nalepianie brakujących fragmentów obrazka. Określanie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań nad wodą. Odczytywanie znaków zakazu.

Zadanie dodatkowe – kolorowanie rysunków przedstawiających to, co jest miękkie.

4. „Podróż” – zabawa plastyczna. Dziecko otrzymuje dwie kartki A4. Jedną z nich składa na pół i wydziera okno – ma zostać ramka o szerokości około 4 cm. Po otwarciu kartki w środku jest dziura w kształcie prostokąta. Na drugiej kartce dziecko maluje farbami widok z okna pociągu. Dziecko wykonuje kilka takich obrazków. Po wyschnięciu pracy rodzic nakleja pierwszą kartkę z dziurą na drugą (z rysunkiem) i łączy ze sobą prace tak, by powstał pociąg. Rodzic może zrobić lokomotywę. Dziecko odrysowuje koła od szablonu, wycina je i przykleja.

 

Data: 23.06.2020 r. (wtorek)

Temat dnia: „Co zabierzemy na wakacje”

1. „Co zabieramy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek (Arkadiusz Maćkowiak: plecak, żaglówka; Tomasz Jabłoński: kalosze, kompas, namiot). Dziecko ma przygotowane fasolki lub inne liczmany. Rodzic recytuje tekst zagadki. Dziecko podaje rozwiązanie. Następnie dzieli dany wyraz na sylaby, wyróżnia pierwszą i ostatnią głoskę, wymienia kolejne głoski z jednoczesnym układaniem fasolek.

Każdy uczeń go posiada,

Zeszyty do niego wkłada.

Także w górach albo w lesie

Na swych plecach z chęcią niesie. (plecak)


Pokonuje morskie fale,

Silnik niepotrzebny wcale.

Łódka z żaglem jest to taka.

Bardzo piękna. Zgadnij, jaka? (żaglówka)

 

To są buty specjalne, na specjalne drogi.

Na jesienne deszczyki, na wiosenne roztopy.

Nie są to trzewiki, nie są to bambosze.

To są niezawodne, gumowe… (kalosze)

 

Choć ma igłę – nie szyje,

Choć ma szybkę – nie szybuje.

Choć ma wskazówki – nie godzinę,

Lecz drogę wskazuje. (kompas)

 

Domek z materiału. Łatwo go zbudować.

Trochę linek, śledzi. Już można się chować. (namiot)

2. „Kto więcej zbierze” – zabawa ruchowa z piłkami. Rodzic ustawia kosz lub obręcz hula-hoop, a na środku pokoju/salonu wysypuje wszystkie piłki dostępne w domu. Dziecko ma za zadanie zebrać jak najwięcej piłek i włożyć je do kosza. Zadanie wykonuje na czas, który odlicza rodzic.

3. Praca z KARTY 4, s. 30 – przeliczanie elementów określonej kategorii. Zadanie dodatkowe – rysowanie znaków zgodnie ze wzorem.

4. „Rzuć i złap” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania. Dziecko trzyma w rękach papierową kulę z gazety lub woreczek. Na sygnał rodzica podrzuca ją wysoko i stara się złapać. Dla utrudnienia dziecko może wyrzucać kulę / woreczek zza pleców i łapać z przodu.

5. „Letnia kolorowanka” – praca plastyczna z wykorzystaniem Teczki Wycinanki, s. 49.  Dziecko koloruje dowolnie wakacyjny obrazek.

 

Data: 22.06.2020 r. (poniedziałek)

Temat dnia: „Wakacyjne podróżowanie”

1. Wakacje – to dobrze czy źle? – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez rodzica.

Wakacje – to dobrze czy źle?

Olga Masiuk

 

Zapowiadał się uroczysty dzień. Ostatni dzień w przedszkolu. A potem wakacje. Wszyscy się bardzo na to słowo cieszyli, powtarzali je sobie. Nie do końca wiedziałem, co ono znaczy, ale chyba coś dobrego, skoro wszyscy byli nim tak uradowani. Urządzaliśmy z tej okazji piknik w ogrodzie. Miały być konkursy, gry, a potem podwieczorek. Kiedy wszystko było gotowe, na stole stanął wielki tort z napisem: „Witajcie, wakacje!”, a nasza pani powiedziała:

– To nasz ostatni piknik przed wakacjami.  I wtedy zrobiło się smutno, bo słowo „ostatni” brzmi przecież smutno. „Ostatnie ciastko”, „ostatni na mecie”, „ostatnia szansa”. Więc wakacje są smutne? Nic już nie rozumiałem.

– Marysiu – zapytałem, kiedy jedliśmy tort – czy wakacje to coś bardzo złego?

– Złego?! Paku, skąd ci to przyszło do głowy? Ale nie zdążyła nic więcej powiedzieć, bo rozpoczęła się loteryjka. Nie mogłem zapytać pani, bo rozmawiała z tatą i mamą Jacka. Rozglądałem się uważnie. Wszyscy wydawali się zadowoleni z tortu, piosenek i lampionów. Ale po chwili doleciał mnie fragment rozmowy:

– Zobaczymy się za dwa miesiące…

– Tata mówił, że jedziemy bardzo daleko…

– Tam jest chyba okropnie zimno… Nie brzmiało to dobrze. Tort przestał mi smakować. Nagle ktoś dotknął mojego ramienia. Za mną stał krawiec Antoni.

– I jak, Paku, podobał ci się twój pierwszy rok w przedszkolu? – zapytał.

– Przyszedłeś… – ucieszyłem się.

– Oczywiście. Rodzice przychodzą na występ dzieci z okazji końca przedszkolnego roku. A ty jesteś przecież moim synkiem.

– Przyszywanym?

– Uszytym – poprawił mnie. – W lipcu będę miał urlop, to pojedziemy na wakacje – powiedział.

– Jeśli trzeba – westchnąłem i wyobraziłem sobie dwa miesiące w dalekiej mroźnej krainie, bez słońca i wafelków.

– Jak to? Nie cieszysz się? Rozejrzałem się wokół. Marysia piła lemoniadę, Jacek i Marta próbowali strącić kijem wiszący na drzewie lampion i śmiali się przy tym bardzo głośno. Już naprawdę nie wiedziałem, czy też mogę się śmiać, czy raczej powinienem sobie trochę popłakać. Te wakacje wyglądały naprawdę dziwnie.

– Czy dzisiaj jest smutny, czy wesoły dzień? – zapytałem w końcu. – Pogubiłem się w tym zupełnie.

– A jak to czujesz? – Oczywiście dorośli nie mogą odpowiedzieć po prostu, sami muszą zadać pytanie.

– Wesoły, ponieważ jest tort i dekoracje. I może coś wygram w konkursie. Ale też smutny. Bo zbliżają się te wakacje, przez które nie zobaczę szybko Marty i Jacka, i Marysi – powiedziałem.

– Zatem dzisiejszy dzień jest wesoło-smutny – podsumował Antoni. Mógł od razu przyznać się, że nie wie dobrze, zamiast mi mącić w głowie. Więc już nie pytałem o te wakacje. Widać od razu, że on się nie orientuje. Będę się musiał dowiedzieć na własną łapkę. Kiedy wracaliśmy do domu, bo lato miałem spędzić u Antoniego, a nie w przedszkolu, powiedział.

– Wiesz, może powinienem uszyć ci jakieś rodzeństwo, żebyś miał się z kim bawić. Co ty na to?

– Czemu nie – pomyślałem. Podreptałem do łóżka i zanurzyłem się w pachnącą pościel.

– Zobaczymy, co przyniosą mi te wakacje – powiedziałem sobie przed snem.

Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak wyglądał ostatni dzień w przedszkolu?; Kto przyszedł na piknik?; Nad czym zastanawiał się Pak?; Czy wszyscy cieszyli się z nadejścia wakacji?; Czy wakacyjny czas jest przyjemny?; A może są jakieś wady tego okresu, w którym nie chodzi się do przedszkola?

 2. „Wakacyjne podróżowanie” – praca plastyczna. Dziecko za pomocą rysunków odzwierciedla swoje wakacyjne marzenia. 

3. Praca z KARTY 4, s. 29 – kolorowanie obrazka: po części dowolne, po części uzależnione od podanych rytmów. Zadanie dodatkowe – uzupełnianie znaków na planszach do gry w kółko i krzyżyk zgodnie ze wzorem.

4. „Układanka” – zabawa dydaktyczna. Jeśli rodzic ma do dyspozycji geoplany, dziecko pracuje z nimi. Jeśli nie, można wykorzystać patyczki. Rodzic ma w woreczku trójkąt, prostokąt i kwadrat. Dziecko losuje z woreczka figurę, kładzie ją na stoliku, następnie stara się ją ułożyć z patyczków lub za pomocą gumki na goplanie.

5. „Sprawne ręce, sprawne nogi” – zabawa usprawniająca mięśnie stóp. Do tej zabawy dziecko powinno zdjąć skarpety lub rajstopy. Dziecko ma dwie kartki i ołówek. W rytmie dowolnej, spokojnej muzyki rysuje dowolne linie, kształty – najpierw ręką, potem nogą, trzymając ołówek palcami stopy.

 


W ramach realizacji tematu kompleksowego:

 „KOLORY  LATA”

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

• Rozmowy o różnych odcieniach kolorów, np. w parku lub nad wodą.

• Zabawy z kolorami w roli głównej (np. wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu rzeczy, które mają podany kolor, dopasowywanie kolorów do smaków: truskawkowy – czerwony, bananowy – żółty).

• Tworzenie kolorowych potraw.

• Zabawy w „Dyktando graficzne” – dziecko rysuje na kartce to, co słyszy, np. w prawym górnym rogu jest słońce, na środku jest drzewo itd.

• Zabawa w układanie przedmiotów od najdłuższego do najkrótszego i odwrotnie.

• Zabawy w składanie origami.

• Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.


Zadania w kartach pracy do tematu "KOLORY  LATA"

- KARTY 4 -  s. 25-28

- Teczka wycinanka – Letnia kolorowanka – s.49


Data: 19.06.2020 r. (piątek)

Temat dnia: „TĘCZOWY ŚWIAT

1. Tęcza – słuchanie wiersza W. Słobodnika czytanego przez rodzica.

Tęcza

Włodzimierz Słobodnik

 

Czy to łuk promienny jarzy się nad laskiem?

Czy świetlista brama lśni czarownym blaskiem?

Czy to wstążka jasna, w powietrzu wisząca,

siedmioma barwami na dzieci patrząca?

Nie, to w kroplach deszczu cała wykąpana

tam nad laskiem wzeszła tęcza malowana.

Deszczyku, deszczyku, jesteś jak czarodziej,

bo po tobie tęcza siedmiobarwna wschodzi.

Ile dni w tygodniu, tyle barw lśni w tęczy.

Będzie dobry tydzień, tęcza za to ręczy!

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Kiedy powstaje tęcza?; Jakie kolory w niej występują?; W jakiej porze roku możemy najczęściej zaobserwować tęczę na niebie?; Z czym kojarzą się Tobie kolory występujące w tęczy?

2. „Układanie tęczy” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający tęczę. Dla dziecka ma przygotowanych siedem pasków papieru w kolorach: fioletowym, ciemnoniebieskim, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym. Zadaniem dziecka jest dobrze przyjrzeć się obrazkowi tęczy i ułożyć swoje paski dokładnie w takiej samej kolejności.

3. Praca z KARTY 4, s. 28 – kolorowanie tęczy. Zadanie dodatkowe – odszukiwanie różnic na obrazkach.

4. „Tęczowe bączki” – zabawa badawcza. Dziecko bawi się bączkami, wprowadzając je w ruch wirowy. Obserwuje to, co się dzieje z kolorami podczas wirowania. Rodzic zadaje dziecku pytania:

- Jakie kolory są na tarczy bączka?

- Co się z nimi dzieje podczas wirowania?

- Kiedy nie widać kolorów na tarczy?

5. „Dyktando graficzne” – zabawa dydaktyczna. Dziecko dostaje kartkę formatu A4 i komplet kolorowych kredek. Kartka jest przyklejona taśmą klejącą do stolika tak, aby dziecko nie mogło nią manipulować. Rodzic prosi, żeby dziecko wykonywało dokładnie to, o co je poprosi:

- Na środku kartki narysuj kwiatek;

- Nad kwiatkiem narysuj żółte słońce;

- Obok kwiatka z prawej strony narysuj biedronkę;

- Obok kwiatka z lewej strony narysuj motyla;

- Z lewej strony słońca narysuj niebieską chmurę;

- Z prawej strony słońca narysuj różową chmurę;

- Na dole kartki narysuj trawę.

6. „Robimy tęczę” – zabawa z wodą. Rodzic daje dziecku do trzymania wąż ogrodowy z nałożoną końcówką do podlewania, dającą wachlarz wody. Odkręca wodę i ustawia strumień pod słońce. Dziecko obserwuje i stara się dostrzec tęczę.

 

II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

1. „Kolorowe kółka” – rodzic rozkłada na dywanie poduszki w czterech kolorach. Dziecko swobodnie biega po salonie. Na sygnał gwizdka musi dobrać do koloru wybranej poduszki dowolny przedmiot.

2. „Kałuże” – dziecko rozkłada na podłodze szarfy, tworząc z nich kałuże o różnych kształtach. Swobodnie biega po salonie, na sygnał gwizdka dziecko wskakuje do pierwszej napotkanej kałuży.

3. „Marsz po linie” – dziecko układa z szarf/dowolnej tkaniny na podłodze długa linę. Następnie dziecko, przechodzi po linie, stopa za stopą.

4. „Taniec z szarfą” – dziecko tańczy z szarfą/chustką przy akompaniamencie szybkiej muzyki. Wymachuje szarfą/chustką, podrzuca ją do góry, przechodzi przez nią itp.

5. Dziecko siada na dywanie boso, przed sobą kładzie szarfę/chustkę. Na sygnał rodzica podnosi szarfę/chustkę – raz lewą, raz prawą nogą.

6. Ćwiczenie oddechowe – dziecko siedzi na dywanie, trzymając przed sobą szarfę/chustkę. Układa z niej różne wzory: koła, kwadraty, prostokąty. Na koniec dziecko odkłada szarfę/chustkę w wyznaczone przez rodzica miejsce.


Data: 18.06.2020 r. (czwartek)

Temat dnia: „RÓŻOWY BĄDŹ CZERWONY”

1. „Zrywamy czereśnie” – zabawa ruchowa. Dziecko podskakuje po całym salonie/pokoju w rytm melodii wybranej przez rodzica piosenki. Gdy muzyka cichnie, wspina się na palce i udaje zrywanie czereśni i wkładanie ich do koszyków.

2<

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause