Strona główna
Serdecznie witamy! break

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

kontakt: p2@przedszkola-zlotow.pl

Program terapii logopedycznej z dziećmi przedszkolnymi-Jolanta Kurowska

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Drodzy Rodzice!!! Zajęcia logopedyczne w przedszkolu odbywają się we wtorki i środy

Na zajęcia uczęszczają dzieci potrzebujące zajęć korekty mowy, zgłoszone wnioskami przez Rodziców.

W bieżacym roku dzieci prosimy nie wyposażać dzieci w  zeszyty. Na zajęciach dzieci  wykonują ćwiczenia logopedyczne  bez użycia własnych przyborów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przed przystąpieniem do realizacji zajęcia logopedycznego dzieci myją ręce.

Z poważaniem logopeda Jolanta Kurowska    Złotów, dn. 16.09.2020 r.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause