Strona główna
Serdecznie witamy! break

LITERKI

KONTAKT: p2literki@interia.pl

 

 W GRUPIE „LITERKI” PRACUJĄ:

  1. Wychowawca – mgr Agnieszka Rosenthal
  2. Nauczyciel uzupełniający – mgr Iwona Kraczkowska
  3. Pomoc nauczyciela – Iwona Szczepkowska

 

KĄCIK  DLA  RODZICA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność to moralny obowiązek odpowiadania za swoje czyny. Wiąże się ściśle z wypełnianiem obowiązków oraz ponoszeniem konsekwencji podejmowanych działań. Jej elementem może być także odpowiadanie przed kimś za kogoś lub za coś.

Aby przybliżyć dzieciom to pojęcie:

– podczas rozmów dobrze jest opisywać odpowiedzialność, używając konkretnych przykładów;

– zamiast mówić o odpowiedzialności ogólnie, lepiej wyjaśnić, co oznacza np. odpowiedzialność za swoje zdrowie i bezpieczeństwo, swoje czyny, a także za młodsze rodzeństwo, kolegów, zwierzęta, rośliny czy własne i wspólne rzeczy;

 – można rozmawiać o tym, że elementem odpowiedzialności jest przestrzeganie zasad panujących w grupie i wypełnianie powierzonych obowiązków;

– warto wytłumaczyć, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy, i w jaki sposób możemy o nie dbać.

Kształtowanie odpowiedzialności można rozpocząć już od najmłodszych lat, powierzając dzieciom zadania adekwatne do ich wieku, a następnie sprawdzając, czy je wykonują. Na początku powinny to być proste czynności, takie jak:

– nakrywanie do stołu,

– ścieranie kurzu,

– dbanie o książki i zabawki,

– podlewanie kwiatów,

– karmienie rybek i innych zwierząt domowych.

 Jeśli dzieci jeszcze nie pamiętają o swoich obowiązkach, można im o nich przypominać i chwalić je, kiedy uda im się o nich pamiętać bez pomocy. Można też stworzyć kalendarz obowiązków domowych. 

 

ŻYCZLIWOŚĆ

Życzliwość to przyjazne usposobienie i przychylność wobec innych oraz życzenie im dobrze. Wiąże się z odczuwaniem serdecznych uczuć wobec danej osoby, wspieraniem jej oraz pomaganiem w trudnych sytuacjach. Jest elementem przyjaźni i miłości.

Rozmawiając z dziećmi o życzliwości:

– najłatwiej skupić się na jej zewnętrznych przejawach i wytłumaczyć, w jaki sposób można ją okazywać;

– dobrze jest przedstawiać konkretne życiowe przykłady zachowań życzliwych i nieżyczliwych;

– można zobrazować życzliwość za pomocą opowieści, używając dwóch pacynek (nazwać je np. „Pan Życzliwy” i „Pan Nieżyczliwy”), a następnie zachęcić dzieci do rozmów z nimi i słuchania, w jaki sposób odpowiada jeden z nich, a w jaki drugi. Warto zapytać dzieci, z którym z nich wolałyby się zaprzyjaźnić, a którego wolałyby unikać i dlaczego. Kiedy wyciągną wnioski, dobrze jest zachęcić je do naśladowania „Pana Życzliwego” i zwrócić uwagę na to, że dzięki temu łatwiej im będzie nawiązać przyjaźnie;

– należy pamiętać, że dzieci najlepiej uczą się przez naśladownictwo, dlatego samemu warto być uprzejmym i pomocnym, zarówno wobec dzieci, jak i wobec innych dorosłych.

 

PATRIOTYZM

Patriotyzm jest postawą szacunku do kraju ojczystego, wyrażającą się w lojalności, pracy dla jego dobra, poszanowaniu symboli narodowych, tradycji, języka i kultury. Jest związany z poczuciem wspólnoty z rodakami i dumą z kraju. Łączy się z chęcią poznawania historii państwa i ważnych postaci, zwłaszcza tych, które miały znaczący wkład w historię, naukę i kulturę na świecie.

Sześciolatki warto uczyć:

– rozpoznawania polskich symboli narodowych,

– rozpoznawania mapy Polski, wskazywania na niej najważniejszych miast,

– najważniejszych faktów i postaci z historii Polski,

– słów polskiego hymnu i postawy, którą należy przyjąć podczas jego śpiewania czy słuchania,

– szacunku do cudzoziemców, ich tradycji i kultury,

– ciekawości świata oraz tego, że miłość do ojczyzny nie oznacza odrzucania innych tradycji i kultur.

Żeby zachęcać dzieci do poznawania Polski, warto kultywować polskie tradycje, np. przygotowywać kokardy na święta narodowe, robić okolicznościowe prace plastyczne, np. orła z odbitych dłoni pomalowanych białą farbą. Warto również rozmawiać z dziećmi o małej ojczyźnie (mieście, regionie), wspólnie poznawać związane z nią historie i opowieści.

 

WYOBRAŹNIA

Wyobraźnia to zdolność do tworzenia w umyśle obrazów ludzi, sytuacji, zjawisk bądź przedmiotów, których dana osoba nigdy nie widziała w rzeczywistości, a także do wymyślania historii. Może być również określana mianem fantazji lub imaginacji.

Zazwyczaj dzieci rozwijają swoją wyobraźnię spontanicznie – w zabawach symbolicznych (tzw. na niby), wykorzystując do tego przedmioty codziennego użytku.

Sześciolatki warto do tego zachęcać, a nawet organizować inne sprzyjające temu aktywności:

– Podczas czytania bajek czy opowiadania historyjek dobrze jest czasem nie pokazywać dzieciom obrazków, ale powiedzieć, by wyobrażały sobie opisywane wydarzenia.

– Można włączyć muzykę, dać dzieciom kartki, pędzle oraz farby i poprosić, by namalowały to, co przychodzi im na myśl, gdy słuchają danego utworu.

– Żeby przybliżyć dzieciom, czym jest wyobraźnia, warto im wytłumaczyć, że mają niesamowitą zdolność, która – gdy zamkną oczy i wyobrażą sobie, co tylko chcą – pozwoli im przenieść się w przeróżne miejsca bez wychodzenia z domu.

– Można też zaproponować próbę działania fantazji, prosząc, by dzieci zamknęły oczy i wyobraziły sobie to, o czym opowiada rodzic (np. dom, ulubione zabawki).

 

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność literacka - językowa

aktywność ruchowo - zdrowotna

Wtorek

aktywność językowa

aktywność plastyczno - techniczna       

Środa

aktywność matematyczna

aktywność społeczno-przyrodnicza          

Czwartek

aktywność muzyczna

aktywność ruchowo-zdrowotna

Piątek

aktywność plastyczno - techniczna

aktywność matematyczna

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

 

 

Religia

13.30 – 14.00

Język angielski

8.30 – 9.00

 

Zajęcia logopedyczne

10.00 – 12.00

Religia

13.30 – 14.00

Język angielski

8.30 – 9.00

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdą środę

w godz. 13.30 – 14.00. Zapraszam:)


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – LITERKI

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

7:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

8:00 – 8:30

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:45 – 10:15

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.

 5.

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 13:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach pracy wyrównawczej.

 9.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe i higieniczne.

 10.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:00

Podwieczorek. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza – wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu.

 11.

15:00 – 15:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali 

 

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause