Strona główna
Serdecznie witamy! break

LITERKI

KONTAKT: p2literki@interia.pl

 

OSOBY PRACUJĄCE W GRUPIE „LITERKI”

 1. Wychowawca – mgr Agnieszka Rosenthal
 2. Nauczyciel uzupełniający – mgr Iwona Kraczkowska
 3. Nauczyciel uzupełniający – mgr Małgorzata Bartosz
 4. Pomoc nauczyciela – Iwona Szczepkowska

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 – 2020/2021 – LITERKI

Podstawa prawna: § 12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 roku (poz. 502 z 15.03.2019 r.) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

LP

GODZINY

CZYNNOŚCI

 1.

7:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 2.

8:00 – 8:30

Wykonanie zadań indywidualnych, zabawy logopedyczne, czynności porządkowo-gospodarcze, czynności przygotowujące do zajęć. Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie

 3.

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne po śniadaniu

 4.

8:45 – 10:15

Zabawy edukacyjne zgodne z podstawą programową. Zabawy wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zabawy swobodne i zorganizowane w sali i na powietrzu. Zabawy edukacyjne: zabawa dydaktyczna, konstrukcyjna lub tematyczna. Zajęcia z religii.

 5.

10:15 – 11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa.

 6.

11:45 – 12:00

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

 7.

12:00 – 12:20

Obiad

 8.

12:20 – 13:45

Zabiegi higieniczne po obiedzie. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy muzyczne, twórcze, plastyczne i inne rozwijające zdolności dzieci i zainteresowania. Zabawy aktywizujące i badawcze. Zabawy i gry wspomagające rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia terapeutyczne i relaksacyjno-wyciszające. Zabawy w ramach pracy wyrównawczej.

 9.

13:45 – 14:00

Czynności porządkowe i higieniczne.

 10.

14:00 – 14:15

14:15 – 15:00

Podwieczorek. Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy tematyczne, loteryjki, układanie puzzli. Praca wyrównawcza – wykonywanie zadań indywidualnych. Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu.

 11.

15:00 – 15:30

Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań w sali

 

RAMOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ

Poniedziałek

aktywność literacka - językowa

aktywność ruchowo - zdrowotna

Wtorek

aktywność językowa

aktywność plastyczno - techniczna       

Środa

aktywność matematyczna

aktywność społeczno-przyrodnicza          

Czwartek

aktywność muzyczna

aktywność ruchowo-zdrowotna

Piątek

aktywność plastyczno - techniczna

aktywność matematyczna

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

 

 

Religia

13.30 – 14.00

Język angielski

8.30 – 9.00

 

Zajęcia logopedyczne

10.00 – 12.00

Religia

13.30 – 14.00

Język angielski

8.30 – 9.00

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą odbywają się w każdą środę

w godz. 13.30 – 14.00. Zapraszam:)

 

 

KĄCIK DLA RODZICA

 

ODWAGA

Odwaga to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa, umiejętność zapanowania nad strachem, obawą przed zrobieniem czegoś nowego, innego, trudnego, niebezpiecznego. Jeśli od początku pobytu dziecka w przedszkolu jest ono zachęcane do zdobywania nowych doświadczeń, rozwijana jest u niego wiara we własne możliwości, poczucie sprawczości, to później będzie ono odważnie stawiać czoło nowym wyzwaniom.

U sześciolatka możemy skupić się na budowaniu innego rodzaju odwagi, a mianowicie odwagi cywilnej.

Zachęcamy dzieci do:

 • Śmiałego głoszenia swoich poglądów, nawet jeśli nie wszyscy się

z nimi zgadzają,

 • Uzasadniania i obrony własnego zdania, a jednocześnie szanowania odmiennego zdania innych.

Odważne dziecko to takie, które ma poczucie własnej wartości. Dlatego, aby nauczyć dzieci odwagi cywilnej, należy:

 • Traktować je podmiotowo,
 • Szanować ich autonomię i prawo dokonywania wyborów,
 • Zachęcać do podejmowania samodzielnych decyzji,
 • Uczyć właściwej samooceny poprzez pokazywanie jego mocnych stron

i zachęcać do skupiania się na nich, a nie na słabościach;

 • Uświadamiać im, że nie wszystkie sytuacje są jednoznacznie dobre lub złe.

Często lęk dzieci budzą zmiany. Warto im jednak wyjaśnić, że zmiana to nieodłączny element życia (dzień i noc, pory roku, posiłki, dni tygodnia). Każda zmiana wiąże się z nowymi możliwościami i zawsze można znaleźć jej pozytywne strony.

Z sześciolatkami można omówić, jakie negatywne, a jakie pozytywne strony mają:

- rozpoczęcie nauki w szkole,

- zmiana miejsca zamieszkania,

- narodziny rodzeństwa itp.

Dzieciom trzeba uświadamiać ich prawa i jednocześnie uczyć poszanowania praw innych. Powinny wiedzieć, że mają prawo powiedzieć „nie” i mogą zaprotestować, gdy są źle traktowane.

Należy im też wyjaśnić, czym różni się odwaga od brawury. Odwaga ma na celu czynienie dobra i zapobieganie złu, a brawura to chęć zaimponowania innym. Uczenie odwagi odbywa się w naturalnych sytuacjach z życia przedszkola, ale ważna jest też literatura przedstawiająca przykłady odważnych zachowań.

 

DOBRE  MANIERY

Dobre maniery, inaczej savoir-vivre [czyt. sawuar wiwr], to umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Od początku należy uczyć dzieci stosowania zwrotów grzecznościowych, czekania na swoją kolej, właściwego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych.

Sześciolatki powinny:

 •  Posługiwać się wszystkimi sztućcami, również nożem, korzystać z serwetek, nie mówić z pełnymi ustami;
 •  Umieć samodzielnie nakryć stół do posiłku, ułożyć naczynia, sztućce, serwetkę;
 •  Wiedzieć, jakich tematów nie poruszać podczas posiłków np. dotyczących fizjologii;
 •  Zasłaniać usta podczas kasłania, wydmuchiwać kulturalnie nos, a chusteczkę wyrzucać do kosza;

 

 •  Ubierać się stosownie do okoliczności i wiedzieć, czym różni się strój na co dzień od galowego;
 •  Nauczyć się, że właściwy wygląd to również uczesane włosyi obcięte, czyste paznokcie;
 •  Wiedzieć, do których pomieszczeń w przedszkolu wchodzi siębez pukania, a przed którymi njpierw trzeba zasygnalizować swoją obecność;
 •  Zdawać sobie sprawę, że jedną z oznak dobrych manier jest punktualność, a w przypadku spóźnienia należy za nie przeprosić;
 •  Wiedzieć, kiedy jest czas na swobodną zabawę, a kiedy należy się skupić.

Obecnie już najmłodsze dzieci rozmawiają przez telefon. Warto więc nauczyć je zasad kulturalnej rozmowy i uczulić, kiedy można odebrać telefon, a kiedy jest to niedopuszczalne, kiedy należy go wyciszyć, a kiedy zupełnie wyłączyć.

Od zerówkowiczów wymagamy, aby nie przechwalali się tym, co mają i szanowali osoby starsze, kolegów i koleżanki. Tłumaczymy im, że pouczanie innych i wymądrzanie się nie są oznaką dobrych manier. Poruszamy z nimi kwestie ustępowania miejsca osobom starszym i kobietom w ciąży. Zwracamy uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych i witanie sąsiadów.

Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause