Strona główna
Serdecznie witamy! break

ogłoszenia

DYŻUR WAKACYJNY 2020Cool 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/20 przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne w terminach:

P3-1-15 lipca 2020 ( 11) dni

P2- 16-31 lipca (12) dni

P1-3-14 sierpnia (10) dni

P4-17-31 sierpnia (11) dni

zapisy na dyżury wakacyjne  zostaną ogłoszone wkrótce.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

                        Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

                                     w Złotowie na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że od 03.02.2020r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl , zakładka -rekrutacja do przedszkola

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 02.03.2020r., 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 12.03.2020r.  
- rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłoszą się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane.  Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2020r.  dziecko nie   zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2020 r.  Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

 

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05.

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

DNIA BABCI I DZIADKA 2020

20.01.2020 r. o godz. 9:30, grupa "Biedronki"  

20.01.2020 r. o godz.12:30, grupa "Literki"  

21.01.2020 r. o godz. 9:30, grupa "Motyle"

22.01.2020 r. o godz. 9:30, grupa "Słoneczka" 

23.01.2020 r. o godz. 9:30, grupa "Krasnale"  

23.01.2020 r. o godz. 12:30, grupa "Pszczółki"  

        

                       Serdecznie zapraszamy ☺☺ 

 


  

               Niechaj nadchodzące święta
                 Bożego Narodzenia
                      będą radosne, zdrowe i miłe,
                         a Nowy Rok przyniesie
                  spełnienie najskrytszych marzeń
                  i realizację wszelkich planów!
                                    tego życzy

                          Dyrekcja i Pracownicy

               Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

                              Gwiazdka 2019

                              

Laughing         PODZIĘKOWANIE 

Dziękujemy Radzie Rodziców

i Nauczycielom przedszkola za zorganizowanie  zabawy andrzejkowej.

Dziękujemy osobom zaprzyjaźnionym za pomoc rzeczową i finansową.

Dziekujemy Centrum

Wypoczynkowo-Konferencyjnemu

Zacisze

za organizację zabawy

 Andrzejkowej  na rzecz

Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 2

w Złotowie

 

    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

 

 

 

www.przedszkola-zlotow.pl

                                                        WEJŚCIE DO KANCELARII PRZEDSZKOLA

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STR.1.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STR.2.

 

 

                                          

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl