Strona główna
Serdecznie witamy! break

ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KWALIFIKACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR4.2019BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA w sparwie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że od 04.02.2019 roku rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli. Wniosek    o przyjęcie dziecka należy pobrać w wybranym  przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

                                                        WEJŚCIE DO KANCELARII PRZEDSZKOLA

(wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  oraz informację dla rodziców dotyczącą rekrutacji dzieci do przedszkoli  proszę  szukać  w  zakładce „dokumenty” w wybranym  przedszkolu)  i złożyć do 01.03.2019 roku.

Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru.            Listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 15.03.2019 r. W tym dniu prosimy  o podpisanie przez rodziców oświadczenia woli zapisu dziecka  do danego przedszkola . 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną ogłoszone 25.03.2019r.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STR.1.

     KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STR.2.

 

 

                                          

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl