Strona główna
Serdecznie witamy! break

Realizowane programy

 

                      PROGRAMY REALIZOWANE W  ROKU 2019 2020

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

Publicznego  Przedszkola nr 2 w Złotowie

w  roku   szkolnym  2019 / 2020

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Prawo Oświatowe w art. 22a ust. 6–8.

Dopuszczone programy przedszkolne

 

  1. 1. „Trampolina Program  wychowania  przedszkolnego”       

Małgorzata Janiak, Kamila Witerska    PWN ISBN 978-83-262-2889-6      PR-1/2019/20

Realizuje grupa: „Literki”- Beata Trawka, Grupa „Motyle”- Agnieszka Rosenthal, Grupa „Biedronki”- Lidia Karolak

  1. 2. „Kocham Przedszkole-program wychowania przedszkolnego”-Mirosława  Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek                                           PR-2/2019/20

Realizuje Grupa ”Pszczółki” – Barbara Grzesiak, Grupa „Słoneczka:- Anna Zamczyk

       3."Wokół przedszkola"-program wychowania przedszkolnego -Małgorzata  

          Kwaśniewska, Joanna Lendzion ISBN 978-83-8108-410-9                 PR-3/2019/20
 

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018 2019

 

Podstawa programowa (Rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. ) - obowiązuje od 01.09.2017 r. 


 


Imię i Nazwisko, Firma *
E-mail: *
Numer telefonu
Pytanie: *
 
 
Prosimy wypełnić pola oznaczone (*)
Wybranie galerii nie powiodło się!
Nieznana kolumna 'Id_grupy' w where clause