Strona główna
Serdecznie witamy! break

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zajęcia dodatkowe  w przedszkolu:

1. Zajęcia logopedyczne - prowadzi

-logopeda mgr Jolanta Kurowska (środy i czwartki)

- logopeda mgr  Anna  Zamczyk (poniedziałki i piątki)


2. Nauka Religii-prowadzi mgr Szymon Kobierzyński (poniedziałki i piątki)

 

zajęcia logopedyczne-informacje dla Rodziców

Program logopedyczny w roku szkolnym 2018/19

ĆWICZENIA ODDECHOWE:

Ćwiczenia oddechowe poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści    i zabawy ruchowe.

Przykłady:

 1. Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami.
 2. Dmuchanie na płomień świecy.
 3. Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek.
 4. Dmuchanie na kulkę z waty, na wiatraczek.
 5. Chłodzenie „gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem.
 6. „ Zdmuchiwanie mlecza” – długo, aż spadną wszystkie nasionka.
 7. Chuchanie na zmarznięte ręce.
 8. Naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru pary” – ffff, szszsz.
 9. Naśladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odgłosem „sssss”.

10.  Nadmuchiwanie balonika.

11.  Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu.

12.  Wyścigi chrupek – dmuchanie w parach.

13.  Dmuchanie na piórko, aby nie spadło.

14.  Liczenie na jednym wydechu.

15.  Powtarzanie zdań na jednym wydechu – najpierw krótkich, potem coraz dłuższych.

16.  Powtarzanie zdań szeptem.

17.  Naśladowanie śmiechu różnych osób:

- staruszki: che- che- che

- kobiety – wesołe cha- cha- cha

- mężczyzny – rubaszne ho- ho- ho

- dziewczynki – piskliwe, chichotliwe chi- chi- chi.

 

18. „Czarodziejska pałeczka” – sznuruje nam usta – sprawdzamy czy dziecko jest wstanie oddychać przez nos i jak długo to robi.
19. „Spacer po łące” – wciągamy powietrze nosem, zatrzymujemy i wypuszczamy nosem – wąchamy kwiatki.
20. „Huśtanie misia na brzuszku” – przy wdechu przepona powinna się uwypuklić, przy wydechu powrócić do poprzedniego położenia. Wykonujemy to ćwiczenie w leżeniu.
21. Długie dmuchanie na płomień świecy – chodzi o jak najdelikatniejsze długie wypuszczanie powietrza tak, aby płomień tylko się poruszał, ale nie zgasł.
22. Puszczanie baniek mydlanych przez słomkę.
23. Dmuchanie na kuleczkę z watki – „mecz” (2 osoby na przeciw siebie wbijają gole),
24. Dmuchanie na serwetkę – zabawa w „ducha” (głowa odchylona w tył, kładziemy serwetkę na twarzy, robimy wdech nosem i mocny wydech ustami tak, aby serwetka poleciała do góry)
25. Dmuchanie na inne drobne przedmioty – piórka, piłeczkę do ping-ponga itp.
26. Przesuwanie różnych małych przedmiotów poprzez dmuchanie na nie przez słomkę.
27. „Sadzenie kwiatków”, „odkurzacz” – zabawy te polegają na zasysaniu przez słomkę małych kawałków papieru.
28. „Gra” na flecie, glinianych ptaszkach, gwizdkach itp.
29. Na wydechu długo wymawiamy samogłoski: a, e, o, u, y... 

UWAGA!

1. Nie robimy tych ćwiczeń zbyt długo – może dojść do hiperwentylacji.2. Bawimy się w przewietrzonym pomieszczeniu.
3. Pojemność płuc dziecka jest mniejsza niż dorosłego, więc przy zabawach, „ktodłużej będzie dmuchał, kto dłużej powie...” – zawsze wygra dorosły 

 

 

Przykłady ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczymy po 5 razy każde ćwiczenie

l) Przy otwartej jamie ustnej  cofanie jezyka  w głąb jamy ustnej; język wykonuje pozio­me ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej; w pozycji przedniej jest wy­dłużony i zaostrzony (nie dotyka warg), w pozycji tylnej — masa języka jest maksy­malnie skrócona;

2) przy opuszczonej żuchwie język w pozycji spoczynkowej (neutralnej) przesuwa się do tyłu do skraj­nej pozycji i następnie powraca do poprzed­niego położenia;

3) wysuwanie języka na zewnątrz jamy ustnej w kształcie  grotu;

4) wysuwanie na zewnątrz jamy ustnej ję­zyka w kształcie  grotu i wykonywanie poziomych ruchów wahadłowo od jednego do drugiego kącika ust (język nie powinien dotykać wargi dolnej, należy unikać współ-ruchów żuchwy);

5) wysuwanie języ­ka na zewnątrz jamy ustnej w postaci roz­płaszczonej (kształt łopaty); język może zajmować różne pozycje względem warg i zębów: a) jest ułożony między wargami, które kontaktują się z nim od góry i od dołu, b) opiera się na wardze dolnej, c) nie do­tyka zębów i warg, d) jest ułożony między zbliżonymi siekaczami, e) oparty jest jedy­nie na siekaczach dolnych;

6) lekko wysu­nięty z jamy ustnej język opiera się na dolnej wardze i przyjmuje na przemian kształt  łopaty i  grotu;

7) rozszerzanie i zwę­żanie masy języka wewnątrz jamy ustnej, opieranie go o dolne, a następnie o górne siekacze;

8) wysuwanie języka na zewnątrz jamy ustnej w kształcie łopaty i  gro­tu, język nie dotyka zębów i warg;

9) wy­suwanie daleko na zewnątrz jamy ustnej ję­zyka, który wykonuje kolisty ruch w lewo i w prawo;

10) zaginanie wysuniętego ję­zyka w kształcie  łopaty możliwie najwy­żej w kierunku nosa (język ściśle przylega do górnej wargi), a następnie ten sam układ na dolnej wardze;

11) zaginanie wysunię­tego języka w kształcie  grotu możliwie najwyżej w kierunku nosa (język ściśle przy­lega do górnej wargi), a następnie ten sam układ na dolnej wardze;

12) zaginanie wy­suniętego języka w kształcie  łopaty możliwie najwyżej do wędzidełka wargi gór­nej a następnie ten sam układ do wędzideł­ka wargi dolnej;

13) zaginanie zaostrzonego języka do góry i do dołu, wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej (język nie dotyka do warg);

14) oblizywanie zębów i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami w prawo i w lewo, usta są zamknięte;

15) oblizywanie warg: przód języka wykonuje ruch kolisty po czerwieni warg, najpierw w prawo, po­tem w lewo;

16) oblizywanie warg ze stop­niowym zwiększaniem wielkości ich otwar­cia;

17) oblizywanie warg ze stopniowym zwiększaniem średnicy ruchów języka, lek­ko rozchylone wargi pozostają nieruchome;

 

 

Ćwiczenia języka

 • wysuwanie języka do przodu, a następnie chowanie go w jamie ustnej (usta szeroko otwarte)
 • wysuwania języka – język wąski i szeroki
 • kierowanie języka w kąciki ust: w prawo, w lewo
 • unoszenie języka na górną wargę – język wąski i szeroki (usta szeroko otwarte) – ćwiczenia wykonujemy bez pomocy dolnej wargi – jest nieruchoma
 • wysuwanie i cofanie języka przez lekko zwarte zęby – język przeciska się między nimi – zęby masują język
 • opieranie języka o dolne zęby, wybrzuszenie języka tak, aby górne zęby skrobały jego grzbiet (czubek języka oparty o dolne zęby)
 • unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego
 • przesuwanie językiem po wewnętrznej stronie zębów górnych i dolnych
 • dotykanie językiem zębów trzonowych górnych i dolnych, dotykanie językiem poszczególnych zębów po kolei (liczenie)
 • język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie zębów (ruch okrężny), oblizywanie warg ruchem okrężnym – usta szeroko otwarte, żuchwa nie rusza się
 • mlaskanie czubkiem języka, środkiem języka, przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach

 

« Powrót

Przedszkole nr 2 w Złotowie

ul. 8 Marca 18, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 5813
E-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl