Strona główna
Serdecznie witamy! break

 Oddział VI- PSZCZÓŁKI

Kontakt z wychowawcą grupy PSZCZÓŁKI e-mail: p1pszczolki@wp.pl

 

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w okresie lipiec-sierpień 2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w lipcu 2020r. Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie,  nie będzie prowadziło opieki dla dzieci  ze względu na remont przedszkola

 Zapisy do Publicznego Przedszkola nr 1  na okres -  sierpień 2020:

w trosce o bezpieczeństwo dzieci, kierując się aktualnymi wytycznymi MEN i GIS,   informujemy, że jeśli przepisy na szczeblu   krajowym utrzymają   możliwość   pracy  placówek oświatowych, to w sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym ( min. ograniczona liczba dzieci w grupie). 

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Zapisy do przedszkola w okresie sierpnia dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Aby zapisać dziecko należy:

1.Przesłać deklarację  z załącznikami (kliknij) do przedszkola  w terminie do 10 czerwca 2020r. na adres e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl (deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Dopuszcza się inne formy składania  Deklaracji 2020 z załącznikami (klikinij)i - poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych głównych do przedszkola (deklaracje wrzucone do skrzynki pocztowej po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Deklaracja 2020  zawiera załączniki (kliknij):

- oświadczenie- zagrożenie

- zasady ponownego uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1  w Złotowie

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka

- oświadczenie o zatrudnieniu , prowadzeniu gospodarstwa rolnego  lub działalności gospodarczej lub
  o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

- oświadczenie o  zapoznaniu się z niżej wymienionymi  dokumentami dostępnymi na stronie
   internetowej publicznego przedszkola nr 1 w Złotowie

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

         Drodzy Rodzice przedszkole będzie otwarte od wtorku 19.05.2020r.

       Informujemy, że  przedszkole będzie otwarte od wtorku 19 maja 2020r., dla dzieci Rodziców, którzy złożyli  dokumenty - deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz  zapoznali się z procedurami, wytycznymi i  zasadami.

   Rodzice obydwoje pracujący, którzy planują powrót dziecka do przedszkola muszą zgłosić zamiar przyprowadzenia dziecka do dyrektora przedszkola- tel. 67 263 33 58 lub e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Ponadto proszę  o wypisanie dokumentów i dostarczenie do przedszkola drogą elektroniczną lub do pocztowej skrzynki przedszkolnej przy drzwiach wejściowych.  Dokumenty do wypełnienia przez  Rodziców -do pobrania (kliknij)

Prosze zapoznać się z warunkami otwarcia przedszkola:  

 • Zasady organizacji pracy i pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii

PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od 6:30 do 8:00.
 • Przed wejściem do przedszkola Rodzice/ Opiekunowie zachowują odstęp 2 m.

 • Rodzic żegna się z dzieckiem, NIE WCHODZI do przedszkola.

 • Rodzice dzieci z grup Krasnale i Żabki wprowadzają dzieci przez wejście główne do budynku. Rodzic/opiekun dezynfekuje ręce,  dzwoni dzwonkiem i  czeka na pomoc nauczyciela oraz przykłada kartę do czytnika. Nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m   zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka.

 • Rodzice dzieci z grup Misie , Słoneczka, Motyle wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Słoneczek. Rodzic nie wchodzi do przedszkola.   Zachowując  odstęp 2m  zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
   

 • Rodzice dzieci z grup Pszczółki , Biedronki wprowadzają dzieci do przedszkola przez plac zabaw - wejście przez drzwi balkonowe  do sali  Pszczółki. Rodzic nie wchodzi do przedszkola. Zachowując  odstęp 2m zostawia dziecko pani pomocy nauczyciela , która mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i odnotowuje  w karcie dziecka. Po pozostawieniu dziecka rodzic udaje się do drzwi wejściowych głównych do przedszkola  w celu odbicia karty dziecka- zachowuje odstęp 2 m przed drzwiami wejściowymi głównymi.
 • Ze względu na reżim sanitarny, mówiący o zachowaniu odstępów, dziecko rozbiera się i ubiera samodzielnie w szatni z ewentualną pomocą pani pomocy lub pani nauczycielki

 • Rodzice zaopatrują dzieci w maseczki w drodze do przedszkola i z przedszkola. Przy drzwiach rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą, pamiętając żeby mieć ją przy odbiorze dziecka.

 • Rodzic do przedszkola przynosi podpisane: kapcie, zapasowe ubrania.

 • NIE WOLNO PRZYNOSIĆ: zabawek, pluszaków, kosmetyków, jedzenia, leków itd.

 • Rodzic zobowiązany jest zgłaszać  telefonicznie lub  na adres   e-mail  przedszkola  do godz. 8.00  każdą nieobecność dziecka  w przedszkolu oraz powód nieobecności .

PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • W budynku przedszkola funkcjonują 3 grupy , w każdej  od 10 do 12 dzieci  (4m2 na dziecko i panie )  z różnych grup i inne niż dotychczas Panie nauczycielki i Panie pomoce nauczycielek.

 • Pani pomoc przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje dziecko nauczycielce.

 • Dziecko idzie do łazienki i myje dokładnie ręce, wyciera je papierowym ręcznikiem.

 • W związku z panującym reżimem sanitarnym dzieci bawią się i uczestniczą w zajęciach zachowując między sobą odstęp 1,5 m.

 • Dzieci mają do dyspozycji ograniczoną ilość zabawek, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi i są na bieżąco myte i dezynfekowane.

 • Przed obiadem kolejny pomiar temperatury i odnotowanie w karcie dziecka.

 • Dzieci młodsze nie leżakują.

 • Na placu zabaw może znajdować maksymalnie 1 grupa przedszkolna w wyznaczonych godzinach.

ODBIÓR DZIECKA

Aby usprawnić organizację odbioru dziecka z przedszkola, prosimy Rodziców o telefoniczną informację o zamiarze odbioru dziecka na 10 minut przed odbiorem na numer tel. PRZEDSZKOLA (67 263-33-58) lub bezpośrednio do pań nauczycielek.

Panie pomoce w tym czasie przygotują dziecko do odbioru przez rodzica.


 

 

 

 

 

 


Temat kompleksowy: Wakacje

Piątek 26.06.2020

Temat dnia: Czekamy na wakacje.

 

 

Morze Bałtyckie”: podstawowe informacje –filmik edukacyjny dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=p4G8FerXy_E


„Zdrowa rywalizacja” – zabawy na świeżym powietrzu– przyzwyczajanie dzieci do wygrywania i przegrywania:

Zawody:

-bieganie określona odległość

- slalom z piłką

- skakanie „żabka”

- odbijanie piłki

-inne czynności wymyślone przez Rodzica

 

Książka str. 72

 

Do zobaczenia w poniedziałek :)

 

 


 

Czwartek 25.06.2020

Temat dnia: Letnie zabawy

 

Zabawy słuchowe: Połącz dźwięk z właściwym obrazkiem: https://learningapps.org/watch?v=paybt5kgk20&fbclid=IwAR2luETcRr37s1upA3vD2g8ExUKLvro6ZslSyfwf56LOt4P2UUxgUBtRnRM

 

  „Wesoło nam” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Ostatni dzwonek -Wakacji czas” https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA

 – wdrażanie dzieci do spontanicznego reagowania ruchem na usłyszaną melodię.


 

 

Praca plastyczno-techniczna : „Morze” – makieta – rozwijanie wyobraźni.

Przebieg: Umieszczenie na dużym kartonie zgniecionych gazet - przykrycie kartonu niebieska folią - wycięcie półwyspu, latarni morskiej, statków, ryb i umieszczenie ich na makiecie morza - wycięcie i pokolorowanie postaci ludzkich i umieszczenie ich na plaży Dzieci indywidualnie wykonują elementy potrzebne do stworzenia makiety. Następnie umieszczają je na  w odpowiednich miejscach makiety. Po wykonaniu pracy następuje sprzątnięcie stanowisk pracy.

 

Książka str. 71

 

Do jutra Pszczółki :)

 

 


 

Środa 24.06.2020

Temat dnia: Lubimy zabawy matematyczne.

 

 

„Mistrz matematyki” – zabawy matematyczne.


 Przebieg:

 

„Dołóż, zabierz, policz” – ćwiczenia  w liczeniu.

Każde dziecko bierze 10 klocków. Układa je według instrukcji Rodzica i dokonuje obliczeń.

- Weź 4 klocki. Dołóż tyle klocków, aby było ich 7. Ile klocków dołożyłeś?

 - Weź 3 klocki. Dołóż tyle, aby było ich 10. Ile klocków dołożyłeś?

- Weź 5 klocków. Dołóż tyle klocków, aby było ich 8.Ile klocków dołożyłeś?

 - Weź 9 klocków. Zabierz 4 klocki. Ile klocków zostało?

- Weź 10 klocków. Zabierz 5 klocków. Ile klocków zostało?

 - Weź 7 klocków. Zabierz 6 klocków. Ile klocków zostało?

 

„Dodajemy, odejmujemy” – zabawa  w parach. Dzieci  bądź Rodzic-dziecko siedzą  w parach i mają 2 kostki. Jedno z dzieci wyrzuca kostki, a drugie dodaje wyrzucone oczka. Przy drugim rzucie odejmuje wyrzucone oczka.

 

„Taniec liczb” – zabawa przy muzyce. Dzieci losują kartoniki z cyframi od 1 do 10. Przy dźwiękach muzyki tańczą dzieci wywołane przez Rodzica

. - tańczą liczby mniejsze od 7

- tańczą liczby większe od 8

 - tańczą liczby większe od 2

- tańczą liczby większe od 3 i mniejsze od 9

- tańczą liczby mniejsze od 4

 - tańczą liczby większe od 5

Aktywność ruchowa: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: gra w kopertę, klasę, skakanie przez gumę,  skakankę, sznur.

Książka str. 70

Udanej zabawy Pszczółki Kiss

 


 

 

Wtorek 23.06.2020

 

 

PSZCZÓŁKI PAMIĘTAJCIE DZISIAJ O WASZYCH TATUSIACH!!Smile

 

Temat dnia: Bezpieczne wakacje.

 

 

„Zasady bezpiecznego wypoczynku” – rozmowa kierowana – zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku.

 

Przebieg: „Wakacyjne wyprawy” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

Tak niedawno był wrzesień, a już czerwiec za nami. Więc przygoda się zbliża ogromnymi krokami. Czeka morze i rzeka, czeka łąka i las. Więc na podróż najwyższy już czas. Jaś wyjeżdża nad morze. Lubi leżeć na plaży. O słonecznych kąpielach, już od dawna wciąż marzy. Jaś jest chłopcem rozsądnym, więc pamięta przestrogi swej mamy. „Przede wszystkim o zdrowie swe dbamy”. Krem na ciało, kapelusz na głowie. Każde dziecko rozsądne to powie. Nadmiar słońca też może zaszkodzić Każdy człowiek z tym musi się zgodzić.

Rozmowa Rodzica z dzieckiem na podstawie wiersza.

 - Jakie miejsca wypoczynku czekają na dzieci?

 - Dokąd wyjeżdża Jaś?

 - Co Jaś lubi robić nad morzem?

- Jakim chłopcem jest Jaś?

 - O jakich przestrogach mamy pamięta Jaś

 - W jaki sposób chronimy swoje ciało przed nadmiarem słońca?

 

„Bezpieczne wakacje” – tworzenie zasad.

- Do wody wchodzimy tylko pod opieką dorosłych.

 - W słoneczny dzień zakładamy okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy.

- Leśne  owoce zbieramy wspólnie  z dorosłymi.

 - Wędrując po górach zakładamy odpowiedni strój.

 - W miejscu wypoczynku zostawiamy porządek.

 

„Co będę robił podczas wakacji” – zabawa pantomimiczna. Dzieci naśladują czynności, które będą wykonywały podczas wakacji. Pozostali odgadują jakie czynności zostały przedstawione.

Piłki”  zabawa z elementem podskoku.

Dzieci wykonują podskoki obunóż  w miejscu, naśladują niskie i wysokie odbijanie piłki, toczenie się piłki po ziemi (dzieci toczą się po podłodze).

Aktywność muzyczna:  „Ostatni dzwonek -Wakacji czas” – wprowadzenie piosenki – zapoznanie ze słowami, melodią i rytmem piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA

Książka str. 69

 

 

 


 

Temat dnia: Niedługo wakacje 

Poniedziałek 22.06.2020

 

 

Przebieg: „Wakacje Franka” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.

Mały Franek  w świat wędruje. Przewodnika potrzebuje. Chce zobaczyć świat daleki, morza, góry oraz rzeki. Chce poznawać świat przyrody, kwiaty, lasy, zimne lody. I gorącą, piękną plażę. Franek mówi: o tym marzę. Już pakuje plecak stary, na podróże doskonały. W nim jest kompas, no i mapa. Z nimi pozna kawał świata. A z podróży zda relację, pewnie będą rewelacje: „Czas spędzony bardzo miło, szkoda, że tak krótko było”.

 

Rozmowa  w oparciu o wiersz.

 - Co chce zobaczyć Franek?

- O czym marzy Franek? –

 -Co Franek spakował na wyprawę?

- Jak Franek oceni swoją podróż?

 

„Moje wakacyjne plany” – swobodne wypowiedzi dzieci. Zwrócenie uwagi na  konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku.

 

 

 

„Co zapamiętałeś?” – zabawa dydaktyczna.

Na środku koła leżą rzeczy lub obrazki związane z wakacjami (plecak, walizka, okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania, kapelusz, klapki, piłka, wędka, koc, woda  w butelce). Dzieci oglądają obrazki i starają się jak najwięcej z nich zapamiętać. Rodzic zakrywa obrazki/przedmioty chustą. Dzieci wymieniają przedmioty znajdujące się na obrazkach.

 

 „Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza.

Dzieci naśladują czynności wykonywane na plaży: opalanie się, pływanie, grę  w piłkę, budowanie zamku z piasku, zbieranie kamieni.

 

Aktywność plastyczno-techniczna: „Lubię podróżować” – malowanie farbami plakatowymi na dużym formacie – wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy.

Środki dydaktyczne: szary papier, farby plakatowe, pędzle

Przebieg:

 „Co to są wakacje i jak można je spędzić?” – swobodne wypowiedzi dzieci. Dzieci wypowiadają się na temat wakacji, zwracają uwagę na różne formy podróżowania, wymieniają środki lokomocji, którymi można poruszać się  w kraju i za granicą.

Dzieci w grupach lub pojedynczo malują miejsca, które chciałyby zobaczyć. Pracę wykonują farbami plakatowymi na szarym papierze. Po wykonaniu pracy następuje sprzątnięcie stanowisk pracy oraz prezentacja prac, krótkie omówienie  wykonanych dzieł.

Książka str. 68


Pozdrawiam moje Pszczółki!
 


 

Temat kompleksowy: ŚRODKI LOKOMOCJI

Piątek 19.06.2020

Temat dnia: Podróżuj bezpiecznie

 

„Bezpieczna podróż” –rozmowa Rodzica z dzieckiem na podstawie filmików edukacyjnych i własnych doświadczeń

https://www.youtube.com/watch?v=ibjxU5Tl6nU

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w

 A teraz czas na aktywność fizyczną. Zapraszam do rodzinnej jogi:

Joga dla dzieci - Joga rodzinna

https://www.youtube.com/watch?v=w3_GQWfHqDY

 

Udanego weekendu kochane Pszczółki Smile

 

 


 

Czwartek18.06.2020

Temat dnia: Kto pomoże w potrzebie. 


„Chętnie słuchamy muzyki” – ćwiczenia muzyczno – ruchowe.

Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH-
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&fbclid=IwAR0TlY7hP8xXkQVY6KwhGkJ7kblLwO6MCrrqbWWnC2YXURrBsKJVAzdTyYY

 

 

„Moja książka telefoniczna” – rysowanie mazakami.  

Podanie tematu pracy i wyjaśnienie sposobu jej wykonania. Dzieci otrzymują zszyte kartki A5, na których wykonują rysunkową książkę telefoniczną. Rysują wóz strażacki, samochód policyjny, karetkę pogotowia. Przygotowują też obrazki przedstawiające osoby bliskie, do których można zadzwonić, gdy dzieje się coś złego. Obok rysunków przyklejają odpowiednie numery. Numery do bliskich układają i przyklejają z przygotowanych cyfr.

 

 

 

Znam Numery Alarmowe - teledysk edukacyjny dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0

                                                  Książka cz. IV str . 62,63

 

 


 

Środa 17.06.2020r

Temat dnia: Samochody w roli głównej.


Dzisiaj tworzymy grę planszową.

Konstruowanie gry.
- rysowanie dwóch linii równoległych
- odmierzanie i rysowanie płytek chodniczka
- umieszczenie napisu START na początku chodniczka i napisu META na końcu chodniczka
- wspólne układanie opowiadania

Na trasie wyścigu znajdują się czarne pola z odpowiadającymi znakami :
- tankowanie benzyny
– kierowca traci jeden rzut kostką
- uszkodzony most
– kierowca robi objazd
- wymiana koła
– utrata dwóch rzutów kostką

Na trasie wyścigu znajdują się zielone pola z odpowiadającymi im znakami:
- wjazd na autostradę
 – gracz przesuwa się o trzy pola
- znalezienie na mapie krótszej drogi
– dodatkowy rzut
- kierowca zmienił samochód
– wyrzuconą ilość oczek na kostce zamienia się na szóstkę

Rozegranie gry.
Dzieci i Rodzice rzucają kostką, liczą oczka i przesuwają się o odpowiednią ilość pól uwzględniając zielone i czarne pola.
                                                                                                      Miłej zabawy! ;) 

Czas się rozruszać:

Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. Mały Sportowiec w DOMU

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl