Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

 informujemy, że obowiązuje harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji,  tzw. dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do złotowskich publicznych przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1:  1-16.07.2021 - 12 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 4:  19-30.07.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 2:  02-13.08.2021 - 10 dni

 

Publiczne Przedszkole nr 3:  16-30.08.2021 - 11 dni.

 

Organizacja pracy i harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną. 

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej przedszkola.

 

 Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Mariola Surma

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres rekrutacjii dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl (wniosek-PDF kliknij)

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2021r. do 01.03.2021r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl ), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2021r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (KLIKINIJ)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa- kliknij  

 

 

29.12.2020r.          Szanowni Rodzice ! 

W dniach:

-  od  30 grudnia do 31 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Krasnale" 

Wszystkie dzieci z oddziału Krasnale nie przychodzą do przedszkola.

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce  e-ODDZIAŁ I - Krasnale

Przypominam, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.


                                                                                                               Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                                   dyrektor przedszkola

 

 

Szanowni Rodzice !!! 

W związku z  problemami kadrowymi w naszym przedszkolu spowodowanymi  pandemią,        

 za zgodą organu prowadzącego, jesteśmy zmuszeni  czasowo zmienić  organizację pracy przedszkola.

Informujemy, że  

- 24 grudnia przedszkole będzie nieczynne,

- od 28 grudnia do 17 stycznia  prosimy,  aby do przedszkola chodziły w tym czasie wyłącznie dzieci, których rodzice pracują.

 

Prosimy o zaznaczenie na listach, w terminie  do 17 grudnia, w które z wymienionych dni dziecko

będzie obecne w przedszkolu. 

 

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 

Wszystkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do dyrektora przedszkola. 

Życzymy dużo zdrowia  

Mariola  Surma  

dyrektor przedszkola

 

 

01.12.2020r.          Szanowni Rodzice ! 

W dniach:

- od 02 grudnia do 10 grudnia włącznie zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Pszczółki"

- od  30 listopada do 06 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Słoneczka" 

-  od  30 listopada do 07 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Krasnale" 

- od  30 listopada do 06 grudnia  2020 r. zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału "Żabki"

O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci będzie rodziców  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie.

Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładkach  e-ODDZIAŁ V - Słoneczka, e-ODDZIAŁ I - Krasnale , e-ODDZIAŁ II Żabki , e-ODDZIAŁ VI  Pszczółki

Przypominam, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.


                                                                                                               Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                                   dyrektor przedszkola03.11.2020r.             Szanowni Rodzice !

    
W związku z podejmowaniem działań profilaktycznych prosimy o obserwację i regularne kontrolowanie dzieci czy są wolne od pasożytów (owsica), oraz kontrolę higieny skóry (włosów-wszawicy). Przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie pasożytniczej oraz wszawicy prosimy przedstawić oświadczenie rodzica, że dziecko jest zdrowe.

                                                                                                Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                   dyrektor przedszkola

 

 

25.10.2020r.                                                  Szanowni Rodzice !!!

   W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną przypominamy bardzo ważne informacje.           

W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób w częściach wspólnych budynku przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę oraz skracamy do minimum czas przebywania w szatni.

Do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie  mających  objawów wskazujących  na chorobę  zakaźną, nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej.

O przebywaniu na kwarantannie oraz pojawieniu się potwierdzonego zachorowania na Covid-19  prosimy poinformować dyrektora przedszkola - tel. 67 263 33 58 lub na  e-mail p1@przedszkola-zlotow.pl

Proszę ograniczyć bezpośredni kontakt z nauczycielami i pracownikami przedszkola -  preferowany kontakt telefoniczny i e-mail.

Bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, kulturę i szacunek, zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu społecznego.

              Życzę Państwu, Dzieciom i Pracownikom dużo zdrowia. 

                                                                                            Z poważaniem  Mariola Surma

                                                                                                  dyrektor przedszkola

 

                                                         UWAGA !!!                                                               

                              INFORMACJE ZE STRONY INTERNETOWEJ                                                                      

                 STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZŁOTOWIE

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia
+ 48 222 500 115. Chcesz uzyskać odpowiedzi online? Pytania i odpowiedzi oraz Chat 24/7 dostępne są pod aderesem:

             https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i- odpowiedzi   

I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu


21.09.2020r. Szanowni Rodzice !!!

Informujemy, że  odpłatność za miesiąc wrzesień 2020r.  zostanie rozliczona na początku października.  Po otrzymaniu kartek z odpłatnością  regulujemy płatność przelewem do dziesiątego października. 

                                                                      Z poważaniem   Mariola Surma

                                                                         dyrektor przedszkola

OFERTA PROGRAMOWA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ( kliknij)


   18.09.2020r.  Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 18 września umożliwiamy Państwu przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie
ze złożonymi przez Państwo deklaracjami. 

                                                    Z poważaniem   Mariola Surma

                                                                         dyrektor przedszkola

 

 

04.09.2020r.        

Szanowni Rodzice !

Dziękujemy wszystkim Państwu za zastosowanie się do zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Informujemy, że przygotowywana jest  modyfikacja tygodniowego  rozkładu pracy oddziałów, która wymaga czasu  związanego z czynnościami proceduralnymi.


z poważaniem

Mariola Surma

dyrektor przedszkola


Komunikat Burmistrza z 04.09.2020r. (kliknij).  

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że ubezpieczenie Państwa dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny.

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i nie zawiera umów ubezpieczeniowych dla dzieci. 

Umowę ubezpieczenia każdy rodzic zawiera indywidualnie z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

UBEZPIECZENIE DZIECI  OD NNW  ( NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW) - PROPOZYCJE

Zakupu ubezpieczenia można dokonać w bardzo prosty i intuicyjny sposób poprzez stronę internetową. Po sfinalizowaniu zakupu płatnością online na adres mailowy dotrze polisa, potwierdzająca ochronę dziecka.

 Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższy link:

 https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20013

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy dwie oferty do samodzielnego ubezpieczenia dla rodziców:
1. NOWA KLASA - Signal Iduna - LINK
2. Twoje Dziecko - Aviva -  LINK
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Marta Kędzierska
Broker Ubezpieczeniowy

MAJOR Sp. z o.o.

ul. Milczańska 1

61-131 Poznań

tel. 692 192 894

www.majorbroker.pl [1]

marta.kedzierska@majorbroker.pl
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycielskia Agencja  Ubezpieczeniowa -  oferta ubezpieczenia dzieci na nowy rok szkolny.

W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy do wyboru jedną z dwóch ofert. Są to ofert InterRisk oraz Wiener.

www.nau.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Drodzy Rodzice!!!

Dziękujemy za ponowne złożenie deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

Od 1 września przedszkole będzie działało według kreślonych wytycznych  MEN i GIS.

Organizacja pracy Publicznego Przedszkola nr 1  została ustalona po  konsultacjach z organem prowadzącym. W związku z reżimem sanitarnym i inną organizacją oraz  funkcjonowaniem przedszkola  z zachowaniem procedur,  proszę o zrozumienie i dostosowanie się do wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci oraz do wszelkich utrudnień.

Obowiązujące w przedszkolu procedury  (kliknij) Prosimy o przygotowanie dzieci do nowych warunków, które będą obowiązywały  w przedszkolu:

- rodzice rozstają się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola,

- schodzenie się dzieci do przedszkola kończy się o godz. 7.45, 

- rodzice zaznaczają obecnosć dziecka w przedszkolu przykładając kartę do czytnika podczas przyprowadzenia i odbioru dziecka,

- przychodzą do przedszkola tylko dzieci zdrowe (bez jakichkolwiek oznak chorobowych - katar, kaszel, złe samopoczucie itp. )

- dzieci  nie mogą przynosić do przedszkola zabawek ani innych rzeczy,

- dzieci nie myją w przedszkolu zębów,

- korzystają  z ręczników papierowych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  nadal będzie obowiązywać zakaz wchodzenia Rodziców do części wspólnej /szatni/.
Odbierzemy od Państwa dziecko w wejściu do przedszkola (grupa Krasnale, Żabki, Motyle) - tak jak obecnie.
Grupy starsze (Misie, Słoneczka, Pszczółki, Biedronki) wchodzą przez plac zabaw i drzwi balkonowe swojej sali zabaw.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r (kliknij).  schodzenie się dzieci w oddziałach dyżurujących  od 1 września 2020 nie będzie możliwe.
W związku z powyższym dzieci proszę przyprowadzać i  odbierać w godzinach pracy oddziału. Schodzenie dzieci do przedszkola kończy się o godz. 7.45. 

KRASNALE  - wejście  i wyjście przez drzwi wejściowe główne.  

Oddział

godziny pracy oddziałuKRASNALE

7:00 do 16:00  


 

ŻABKI  - wejście  i wyjście przez drzwi wejściowe główne

Oddział

godziny pracy oddziałuŻABKI

7:30 do 15:30


 

MOTYLE  - wejście  i wyjście przez drzwi wejściowe główne

Oddział

godziny pracy oddziałuMOTYLE

7:00 do 15:30


 

 

WEJŚCIE PRZEZ PLAC ZABAW I DRZWI BALKONOWE
POSZCZEGÓLNYCH SAL ZABAW

  MISIE - wejście  i wyjście przez plac zabaw i drzwi balkonowe sali  Misiów

Oddział

godziny pracy oddziału            Misie

7:00 do 15:30


 

SŁONECZKA  - wejście  i wyjście przez plac zabaw i drzwi balkonowe sali  Słoneczek

Oddział

godziny pracy oddziałuSŁONECZKA

7:30 do 15:00


 

PSZCZÓŁKI - wejście  i wyjście przez plac zabaw i drzwi balkonowe sali  Pszczółek

Oddział

godziny pracy oddziałuPSZCZÓŁKI

6:30 do 16:30


 

BIEDRONKI  - wejście  i wyjście przez plac zabaw i drzwi balkonowe sali  Biedronek

Oddział

godziny pracy oddziałuBIEDRONKI

7:30 do 15:00


 

 

SZANOWNI RODZICE

dzieci chodzących w ubiegłym roku szkolnym oraz nowych przyjętych
w rekrutacji !

Zależy nam na powrocie  i przyjęciu wszystkich dzieci do przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i przestrzeganiem obowiązujących nas wytycznych.   Bardzo prosimy rodziców o cierpliwość i zrozumienie.  Wszystkie ostateczne decyzje dotyczące organizacji i powrotu dzieci do przedszkola podejmujemy w porozumieniu z organem prowadzącym. Informacje o szczegółowej organizacji pracy przedszkola   przekażemy do poniedziałku  tj. 31.08.2020 roku na stronie internetowej.

 

Drodzy Rodzice dzieci nowych - rozpoczynających edukację przedszkolną !

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego w środę 26 sierpnia  oraz  w czwartek 27 sierpnia- grupa Krasnoludki i Żabki oraz dzieci z innych grup rozpoczynające pobyt w przedszkolu (  w wyznaczonych przez wychowawcę godzinach - informacja zostanie do Was wysłana e-mailem i telefoniczne).

Zapraszamy dziecko tylko z jednym rodzicem. Będzie możliwość poznania pań nauczycielek, zwiedzenia pomieszczeń w których dziecko będzie przebywało: szatnia, sala zabaw, łazienka, plac zabaw.

Do przedszkola mogą wchodzić tylko osoby zdrowe i nie będące w kwarantannie.

Rodziców prosimy o zachowanie dystansu przed przedszkolem i w przedszkolu, dezynfekcję rąk przed wejściem oraz wchodzenie do przedszkola  w maseczkach.

Prosimy o przyniesienie z sobą dokumentów ( karty informacyjna, ankieta) oraz  wyprawki dla dziecka:

  1. Pościel w worku z tkaniny-  podpisana
  2. Piżamka - podpisana
  3. Kapcie - podpisane
  4. Komplet ubrań na zmianę w woreczku z tkaniny- podpisane.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować telefonicznie (67 263 33 58 )  lub e-mailem: p1@przedszkola-zlotow.pl

Dokumenty do pobrania:  

Karta Informacyjna przedszkolaka /proszę kliknij/

Ankieta informacyjna o dziecku/ proszę kliknij/

 

Z poważaniem Mariola Surma

dyrektor przedszkola

 

 

SZANOWNI RODZICE

dzieci chodzących w ubiegłym roku szkolnym oraz nowych przyjętych
w rekrutacji !!!
!!!

Przygotowujemy się do otwarcia przedszkola z dniem 1.09.2020 roku.

W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie, podpisanie i odesłanie do 21 sierpnia drogą e-mailową zeskanowanych następujących dokumentów ( można też wrzucić do skrzynki pocztowej przy drzwiach przedszkola) :

1. AKTUALNA DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka proszę kliknąć aby otworzyć 

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl