Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

                 

     

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli w Złotowie na rok szkolny 2018/2019

   

INFORMUJEMY, ŻE 22 MARCA ZOSTAŁA WYWIESZONA LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W ZŁOTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/19. 

RODZICÓW W/W DZIECI PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO PRZEDSZKOLA W CELU PODPISANIA LISTY I  ODEBRANIA PISEMNEJ INFORMACJI. 

 W publicznych przedszkolach zajęte zostały wszystkie wolne miejsca
i dlatego nie ogłoszono rekrutacji uzupełniającej.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPISU DZIECI
 NA DYŻUR WAKACYJNY

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

W ZŁOTOWIE

                                                                             

Wszystkie dzieci zapisane na listę chętnych zostały przyjęte na dyżur wakacyjny do Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie od 16.08.2018 roku do 31.08.2018 roku,  w godzinach od  6:30 do 16:00. Ze względu na ochronę danych osobowych  nie umieszczamy listy dzieci na tablicy ogłoszeń.                                          

W okresie dyżuru wakacyjnego opłaty rodzice dokonują na podstawie pobytu dziecka monitorowanegow dzienniku zajęć ( bez używania kart do czytników). Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji   o naliczonej opłacie na podany numer konta Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie.

 

Terminy dyżurów publicznych przedszkoli

 

 

 

 

            TERMIN

DYŻURUJĄCE PRZEDSZKOLE

 

   02– 13.07.2018r.

 

 

Publiczne Przedszkole nr 2

 ul. 8 Marca 18, 

 telefon : 67 263 58 13


  16-27.07.2018r.

 

  Publiczne Przedszkole nr 3

  Plac Wolności 12,

  telefon: 67 263 32 66

 

 

 

 

  30.07.-14.08.2018r.

 

Publiczne Przedszkole nr 4

 ul. Królowej Jadwigi 54,                      

 telefon: 67 263 27 05

 

  16-31.08.2018r.

 

 

Publiczne Przedszkole nr 1

ul. Grochowskiego 13

 telefon: 67 263 33 58

 Zapisy na dyżur wakacyjny przebiegają  wg następującego harmonogramu:

  • Od 16 do 27 kwietnia  b.r.- wydawanie Kart  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w  przedszkolu  do którego obecnie uczęszcza dziecko
  • Od 07 do 30  maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały karty o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
  • 11 czerwca b. r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń na pobyt powyżej pięciu  godzin dziennie, dziecka obojga rodziców pracujących.

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie,

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Mariolę Surmę

email: p1@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 33 58

 

Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe .

 

 

„PRZEDSZKOLE PEŁNE ZROZUMIENIA”

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

Publiczne Przedszkole nr 1 przystąpiło do akcji "Przedszkole Pełne Zrozumienia"

Akcja przeprowadzana będzie od 30 października 2017 r.do 30 listopada 2017 r. jako podsumowanie miesiąca świadomości mutyzmu wybiórczego.

 Film "Moje dziecko nie mówi" https://www.youtube.com/watch?v=j8C7g_Hpb90

W filmie poznajemy trójkę dzieci z mutyzmem wybiórczym – każde z nich radzi sobie inaczej z lękiem, który pojawia się u nich w sytuacjach wymagających zabrania głosu. Film powstał przy współudziale Maggie Johnson, znanej terapeutki i autorki książek na temat mutyzmu wybiórczego.

Certyfikat udziału w akcji „Przedszkole pełne zrozumienia” dla:
Publicznego  Przedszkole nr 1 w Złotowie (kliknij)


"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkołu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat... "
                                                                                                    Robert Fulghum

 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie
mieści się w centrum miasta, w miejscu stosunkowo wyciszonym.
Teren otaczający placówkę jest bezpieczny.
Budynek jest długi, piętrowy.

Przedszkole posiada duży plac zabaw, wyposażony w atestowany, bezpieczny sprzęt ogrodowy.

ślizgawka

 

 

 

 

 

 

 

 

pociąg 2

 


stolik

W przedszkolu funkcjonuje  VII oddziałów,

w godzinach 6.30-16.00:

 

I oddz. 3 - latki "Krasnale" - I piętro   (dzieci leżakują) 6.30-16.00

II oddz. 4 - latki  "Żabki" - I piętro (dzieci leżakują) 7.00-15.30

Ĺźabki


III oddz. 5-latki "Motyle" - I piętro 7.00-15.30

  

mk

 

IV oddz. 4-5-latki   "Biedronki"   - parter 7.30-15.00


biedronka

 


V oddz. 5-6-latki  "Misie" - parter 7.30-15.00

misie

VI  oddz. 6-latki  "Słoneczka" - parter 7.00-15.30

 

słoneczko

  

 

 

VII  5-6 - latki  "Pszczółki" - parter  7.30.-15.00

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl